BQL Dự án đầu tư xây dựng

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 106, Trần Khánh Dư, Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3879.248.

- Email: bqldact.hh@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở làm việcTrụ sở

Ban quản lý dự án công trình huyện Hải Hà được thành lập tại Quyết định số 4238/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án công trình huyện Hải Hà được quy định cụ thể tại Quyết định số 3325/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hải Hà (Đính kèm)

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông Vũ Đức Triệu

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý xây dựng.

- Trình độ LLCT: Cử nhân.

- Điện thoại: 0203.3879.218 - 0912.381.515.

- Email: vuductrieu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho UBND huyện lĩnh vực đầu tư XDCB. Điều hành chung lĩnh vực XDCB được UBND huyện giao đơn vị quản lý

 _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Xuân Giang

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Thủy lợi).

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0936.905.140.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công tác chuẩn bị đầu tư, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng, tiến độ của các dự án.

  _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị công, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.919.199.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công tác tài chính; Công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các dự án.

  _________________________________________________________________

Ông Lý Quang Sinh

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.693.396.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

  _________________________________________________________________

Ông Đặng Quốc Hiến

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Dân dụng).

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.658.826.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

  _________________________________________________________________

 

Ông Đỗ Đức Thành

 Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Giao thông).

- Điện thoại: 0904.638.183.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

  _________________________________________________________________

 

Ông Hoàng Tiến Long

 Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Dân dụng và công nghiệp).

- Điện thoại: 0728.386.333.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

  _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Đức Thắng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Quản lý quy hoạch đô thị nông thôn và tài nguyên môi trường.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0332.662.666.

- Email: nguyenducthang.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

 __________________________________________________________________________

 

Ông Vũ Tuấn Anh 

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Dân dụng và công nghiệp).

- Điện thoại: 0367.198.424.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

 __________________________________________________________________________

 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Cấp thoát nước).

- Điện thoại: 0975.347.573.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

 __________________________________________________________________________

Ông Trần Tiến Dũng 

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cao đẳng xây dựng (Dân dụng và công nghiệp).

- Điện thoại: 0374.239.799.

- Nhiệm vụ: Giám sát thi công, chỉ đạo hiện trường, đôn đốc việc xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tiến độ.

 __________________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Giang

Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.919.946.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công tác kế toán – tài chính của đơn vị.

 __________________________________________________________________________

Ông Lương Văn Cảnh

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0988.272.459.

- Email: luongvancanh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 __________________________________________________________________________

 

Bà Triệu Thị Thắm

Văn thư 

- Điện thoại: 0983.510.196

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Văn thư – Lưu trữ.

 __________________________________________________________________________

 

Ông Phạm Tiến Dũng

Lái xe

- Điện thoại: 0947.211.136

- Nhiệm vụ: Lái xe công tác.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 711
Đã truy cập: 2724608