Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Đầu mối tiếp nhận và trả lời DN

ĐẦU MỐI PHỐI HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI

KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

- Họ tên: Ông Nguyễn Đức Thiện.

 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

 

- Đơn vị: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở HĐND-UBND huyện - Số 02, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

 

- Điện thoại: 0203.3760.118 - 0913.506.443.

 

- Email: nguyenducthien.hh@quangninh.gov.vn.


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1436
Đã truy cập: 1536028