Liên đoàn Lao động

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 02, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.662.

- Email: ldld.hh@quangninh.gov.vn.

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

2. Phối hợp với các Cơ quan chức năng của Nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương và tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, Lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

4. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, Cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

5. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

6. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh.

7. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bà Nguyễn Thị Xuân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà - Phó Trưởng Khối - Trưởng Tiểu ban Dân chủ pháp luật Khối MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0936.715.898.

- Email: 

- Trách nhiệm, nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn huyện, trực tiếp phụ trách công tác thi đua, làm chủ tài khoản. Chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động của tiểu ban Dân chủ pháp luật. Điều hành chung các hoạt động của tiểu ban; Chủ trì các cuộc họp của tiểu ban ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác do BCH huyện ủy, trưởng khối phân công.

 _________________________________________________________________________________

Ông Bạch Tùng Lâm

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Cán bộ Tiểu ban Kiểm tra - Giám sát Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0368.656.588.

- Email:.

- Trách nhiệm, Nhiệm vụ: Thay mặt chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan LĐLĐ huyện khi chủ tịch đi vắng. Trực tiếp phụ trách công tác: chính sách xã hội, tuyên giáo, tổ chức và làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện.  Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật; tuyển truyền phổ biến, triển khai các văn bản luật mới; tuyên truyền luật, điều lệ của các tổ chức. Tham mưu cho Trưởng tiểu ban toàn bộ các nội dung của công tác của Công đoàn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban. Tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động chung và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng tiểu ban phân công.

 _________________________________________________________________________________

 

Bà Trần Thị Hương

Cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0853.006.379.

- Email: 

- Trách nhiệm, Nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản của Cơ quan chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện theo quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh. Là Trưởng Ban nữ công quần chúng; tham mưu đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan; chăm lo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro...

 _________________________________________________________________________________ 

 

Bà Trần Thị Thu Phương

Cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0366.566.673.

- Email: 

- Trách nhiệm, Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Văn phòng; tổng hợp; Làm thủ quỹ cơ quan; công tác thi đua - khen thưởng Liên đoàn Lao động huyện; Tham mưu báo cáo, kế hoạch của cơ quan, lưu trữ văn bản đi, đến; Tham mưu, khảo sát thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên công đoàn; tham gia các đoàn kiểm tra theo phân công. Quản lý cấp phát thẻ đoàn viên công đoàn; quản lý hồ sơ tổ chức cán bộ của CĐCS; Phụ trách quỹ hỗ trợ vốn: tập hợp hồ sơ đề nghị Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh giải ngân cho CNVCLĐ khó khăn vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện làm việc… 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 331
Đã truy cập: 3960044