BQL cửa khẩu BPS

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3761.554.

- Fax: 0203.3765.010.

- Email: bqlckbps.hh@quangninh.gov.vn.Trụ sở


II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh huyện Hải Hà được thành lập ngày 04/02/2002 theo Quyết định số 566/2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, có con dấu và tài sản riêng.

Là cơ quan đầu mối phối hợp với các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh thực hiện kiểm tra, kiểm soát, tư vấn, giải thích chế độ, chính sách nhà nước về xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh; xây dựng mối quan hệ đối ngoại hữu nghị tại cửa khẩu.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 11 của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Là cơ quan đầu mối phối hộ với các ngành tại cửa khẩu; duy trì thời gian mở, đóng cửa khẩu theo quy định; xây dựng Nội quy cửa khẩu, nội dung phối hợp và hình thức trao đổi thông tin, tuyên truyền; chuẩn bị nội dung, chủ trì giao ban công tác với các ngành thành viên; tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện theo quy định.

Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật; duy trì thực hiện nội quy cửa khẩu, các quy định về quản lý cửa khẩu.

Tham mưu, đề xuất kế hoạch, biện pháp quản lý cửa khẩu với UBND huyện nhằm đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu và phát triên khu kinh tế cửa khẩu.

Đảm bảo cơ sở hạ tâng, trang thiết bị, điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản chung cho cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng quản lý cửa khẩu và cán bộ, nhân viên ban quản lý cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước tại cửa khẩu.

Tổ chức, quản lý bến bãi, bốc xếp hàng hóa xuất, nhập khẩu; tổ chức thu các loại phí, lệ phí theo quy định của nhà nước.

Sắp xếp, bố trí nơi làm việc của các lực lượng chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu; tạo điều kiện cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu, xuất nhập cảnh và thông báo công khai các thủ tục tại cửa khẩu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

 

IV. CƠ  CẤU TỔ CHỨC


 

Ông Triệu Quang Huy

Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.921 - 0984.895.628.

- Email: trieuquanghuy@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

   
   

Ông Nguyễn Thế Thỉnh

Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: ĐH quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0983.879.396.

- Email: nguyenthethinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

   

Ông Vũ Đức Triệu

Phó Trưởng ban

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý xây dựng.

- Trình độ LLCT: Cử nhân.

- Điện thoại: 0912.381.515.

- Email: vuductrieu@quangninh.gov.vn.

   
 

  Ông Phùng Ngọc Lâm

Tổ trưởng - Tổ Văn phòng quản trị


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 01629.863.659.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
 

Ông Tạ Quốc Ngữ

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0982.120.682.

- Email: taquocngu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
 

  Ông Đinh Trần Nam

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0918.819.568.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
 

  Ông Đinh Văn Tiền

Tổ trưởng - Tổ Quản lý cửa khẩu an ninh


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0988.624.138.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
 

  Ông Nguyễn Quốc Trưởng

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0979.478.844.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
   
   
 

  Ông Nguyễn Ngọc Trung

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 01696.993.558

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
   
   
 

  Ông Phạm Văn Trường

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0988.534.797.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
 

  Ông Hoàng Đại Nghĩa

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn:.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 01689.642.558.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
 

Ông Hoàng Đức Tâm

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0904.103.666.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
   Ông Trần Viết Kiên

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0978.104.828.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

   
   
   
   
   

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 757
Đã truy cập: 3729264