Văn phòng ĐKQSDĐ

04/09/2020

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện - Số 01, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3760.689.

- Email: vanphongdkqsdd.hh@quangninh.gov.vn.

 

2. Cơ cấu tổ chức

 

Ông Lương Quốc Thái

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0903.298.864.

- Email: luongquocthai@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Điều hành, chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Đăng ký QSDĐ 

   
 

 

...

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên & môi trường thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

   

Bà Đoàn Thị Hiền

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế, Trung cấp Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0203.3760.689 - 0978.099.918.

- Email: doanthihien@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

   

Bà Đinh Thị Tuyết

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0203.3760.689 - .

- Email: dinhthituyet@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tiếp nhận các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

   

Ông Đỗ Quang Phát

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0203.3760.689 - 01288.205.678.

- Email: doquangphat@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

   

Ông Đinh Mạnh Tuấn

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư xây dựng.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0203.3760.689 - 0901.576.321.

- Email: dinhmanhtuan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

   
   

Ông Đinh Khắc Cường

Địa chính viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0967.881.210.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   
   
   

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 3729319