Trung tâm TNGTĐT

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Trung tâm Thủy nông, Giao thông và Đô thị huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: số 265 phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.278.

- Fax: 0203.3879.278.

- Email: tttngtdt.hh@quangninh.gov.vn.


Trụ sở

 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quá trình hình thành phát triển

Thực hiện Quyết định số 4415/QĐ-UBND, ngày 04/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; “V/v chuyển trạm Thủy nông - Thủy điện huyện Hải Hà, thành Trung tâm Thuỷ nông - Thủy điện huyện Hải Hà và được đổi tên cho đến nay theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/7/2009, của UBND tỉnh Quảng Ninh thành Trung tâm Thuỷ nông - Giao thông và Đô thị Hải Hà và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND huyện Hải Hà; Về việc bàn giao bộ phận Duy tu bảo dưỡng đường và Thị chính môi trường, thuộc phòng Công Thương cho Trung tâm Thuỷ nông - Giao thông và Đô thị Hải Hà quản lý; Năm 2016 thực hiện Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà “V/v giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu - chi ngân sách năm 2016”, trong đó có thực hiện cơ chế đặt hàng đối với dịch vụ công ích của bộ phận Giao thông, bộ phận Thị chính công cộng và bộ phận Thủy nông. Trung tâm đã từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang cơ chế đặt hàng đối với dịch vụ công ích.

 

2. Chức năng

Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Hải Hà hoạt động theo Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

3. Nhiệm vụ

- Quản lý khai thác, xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của nhân dân;

- Duy tu bảo dưỡng đường giao thông cầu ngầm, cầu treo nội thị huyện;

- Quản lý Đô thị, Quảng trường công viên cây xanh, điện chiếu sỏng cụng cộng và vệ sinh môi trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao cụ thể.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông Hà Ngọc Luân

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3765.101 - 0904.080.928.

- Email: hangocluan@quangninh.gov.vn.

_____________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Thắng

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0971.387.668.

- Email:

- Nhiệm vụ:

_____________________________________________________

Ông Lê Minh Thường 

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 033.458.1588

- Email:

- Nhiệm vụ:

 _____________________________________________________

Bà Trịnh Thị Ly

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0986.974.666. 

 

- Nhiệm vụ:

 _____________________________________________________

 

Ông Lương Hùng Vân

Tổ trưởng Thủy nông

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0914.762.568.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 _____________________________________________________

 

Bà Ngô Thanh Trà

Tổ trưởng Giao thông

 

- Trình độ chuyên môn: LĐPT.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0389.038.556.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 _____________________________________________________

 

Bà Phan Bích Thảo

Tổ trưởng Thị chính

 

- Trình độ chuyên môn: LĐPT.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0389.489.964.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 _____________________________________________________

 

Bà Trần Thị Hường

Thủ quỹ kiêm Văn Thư

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0383.337.604.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 744
Đã truy cập: 3729251