Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện Hải Hà

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 01 - phố Ngô Quyền - TT.Quảng Hà - huyện Hải Hà - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3761.369.

- Email: dktttvmt.hh@quangninh.gov.vn.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

   

Ông Đinh Hữu Phượng

Đội trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0913.086.553.

- Email: dinhhuuphuong@quangninh.gov.vn

   

Ông Đinh Văn Lợi

Phó đội trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.593.888.

- Email: dinhvanloi.hh@quangninh.gov.vn.

   

Ông Phạm Thế Anh

Cán bộ

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0904.022.899.

- Email: phamtheanh1.hh@quangninh.gov.vn.


   
   
   

Ông Chu Tùy Biên

Cán bộ

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0392.148.888 - 0338.191.999

- Email: chutuybien@quangninh.gov.vn

   

Ông Lương Văn Thắng

Cán bộ

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0986.484.287

- Email: luongvanthang.hh@quangninh.gov.vn.

   

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Xem thông tin tại đây:


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1392
Đã truy cập: 1535984