Tổ chức bộ máy Kho bạc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN HẢI HÀ

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ông Nguyễn Văn Điển

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0912092518.

- Email: diennv02@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Hải Hà; Công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Phụ trách công tác kiểm soát chi; Công tác hành chính, bảo vệ; Công tác phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống bão lũ; Phòng chống khủng bố; Tài chính nội bộ; Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quy định. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Bà Đinh Thu Trang

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0904.237.984

- Email: trangdt02@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Kế toán, thanh toán; Công tác Tin học; Công tác tự kiểm tra; Công tác ISO; Công tác lưu trữ và tiêu hủy tài liệu; Được ủy quyền xử lý mọi công việc liên quan trong cơ quan khi Giám đốc đi vắng và chịu trách nhiệm báo cáo lại về nhiệm vụ được giao khi Giám đốc nhận lại.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Hồ Thị Tú

Phụ trách Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0976.243.556.

- Email: tuht01@vst.gov.vn.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Phạm Thị Thu Hương

 Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0356.098.979.

- Email: huongptt19@vst.gov.vn.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.226 - 0984.085.655.

- Email: xuanntt04@vst.gov.vn.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------

Ông Tô Trung Dũng

Giao dịch viên 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.879266 - 0948.249.666.

- Email: dungtt016@vst.gov.vn

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Hoàng Thùy Mỵ

Giao dịch viên 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.879226 - 0968.123.586.

- Email: myht01@vst.gov.vn

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Lương Thị Thu Hoài

Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879266 - 0974.009.558.

- Email: hoailtt01@vst.gov.vn

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------

Bà Bùi Thị Hải Minh

 Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0389.666.663. 

- Email: minhbth@vst.gov.vn.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ông Hà Phi Trường

Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Điện thoại: 0203.3879.233 - 0916.015.869.

- Nhiệm vụ: Bảo vệ.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ông Đỗ Trung Thành

Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Điện thoại: 0203.3879.233 - 0985.001.551.

- Nhiệm vụ: Bảo vệ.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 64
Đã truy cập: 3553825