Tổ chức bộ máy Kho bạc

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN HẢI HÀ

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Minh Tuân

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.969 - 0913.080.538.

- Email: tuanpm@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Hải Hà; Theo dõi chỉ đạo hoạt động của tổ hành chính – tổng hợp; Phụ trách công tác kiểm soát chi NSNN  vốn  ĐTXDCB, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Điền

Phó giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3760.244 - 0912.092.518.

- Email: diennv02@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Được ủy quyền xử lý mọi công việc liên quan trong cơ quan khi giám đốc đi vắng và chịu trách nhiệm báo cáo lại về nhiệm vụ được giao khi giám đốc nhận lại; Phụ trách công tác kế toán KBNN Hải Hà, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các văn bản chế độ nghiệp vụ của nhà nước liên quan; Phê duyệt , xử lý các chứng từ kế toán trên giấy, song phương điện tử qua hệ thống ngân hàng thương mại với chức danh giám đốc; Thành viên ban quản lý kho tiền; được ban giám đốc ủy quyền trưởng ban quản lý kho tiền tại KBNN Hải Hà; Trực tiếp sinh hoạt cùng tổ kế toán; chịu trách nhiệm công tác thi đua và hoạt động thường xuyên tổ kế toán.

   

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Trọng Tuệ

Kế toán trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0912.734.695.

- Email: tuept@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra các văn bản chế độ nghiệp vụ của nhà nước liên quan đến công tác kế toán; Thành viên ban quản lý kho tiền; Mở, thay đổi tài khoản cho khách hàng, lưu giữ hồ sơ mở tài khoản của khách hàng,nhận và xử lý thông tin chỉ đạo của ban lãnh đạo của cấp trên; Ký các loại báo cáo; Ký và kiểm soát chứng từ của kế toán viên.

   

 

 

 

 

Bà Đinh Thu Trang

Phó Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0904.237.984.

- Email: trangdt02@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Kiểm soát các đơn vị thuộc khối phòng ban cấp huyện, TT y tế huyện, 3 xã và 1 thị trấn, kế toán TTVĐT, ký TCS trên máy, rà soát số liệu và lập các báo cáo theo định kỳ, đảm nhiệm phần việc giao lại khi KTT đi vắng, phụ trách  Kho Quỹ, Quản trị mạng.

   

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Kế toán viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0984.085.655.

- Email: xuanntt04@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Kiểm soát ngân sách huyện: Bao gồm 29 đơn vị trường học (15 trường THCS; 14 trường  Tiểu học);  kiểm soát ngân sách xã: Bao gồm 04 đơn vị (UBND xã Quảng Phong; UBND xã Quảng Đức; UBND xã Quảng Long;  UBND xã Quảng thắng). Công tác kế toán chi tiêu nội bộ đơn vị.

   

 

 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0978.249.923.

- Email: trangnth08@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Kiểm soát chi 17 đơn vị trong đó gồm: 15 trường mầm non và 2 xã: Quảng Thịnh và Quảng Chính.

   

 

 

 

 

 

 

Bà Hà Thị Thảo

Kế toán viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0976.823.638.

- Email: thaoht08@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Kiểm soát các đơn vị: 05 đơn vị khối Trung ương, 02 đơn vị trường học khối Tỉnh, 02 đơn vị trường học khối huyện, 04 đơn vị khối xã, Thanh toán viên chương trình LKB, kiểm soát và nhận lệnh chi tiền, đóng bó chứng từ hàng ngày, làm báo cáo Trái phiếu hàng tháng, báo cáo công đoàn khối Xã, khối Tỉnh, khối Trung ương hàng quý.

   

 

 

Bà Nguyễn Dược Thảo

Kế toán viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0916.139.847.

- Email: thaond05@vst.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Thu NSNN; Kiểm soát TK tiền gửi; Theo dõi các khoản tạm thu, tạm giữ chờ xử lý, thu phí chuyển tiền, trả lãi tiền gửi tại KB; Kiểm soát chi 2 xã.

   

 

Bà Lương Thị Thu Hoài

Thủ kho

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.266 - 0974.009.558.

- Email: hoailtt01@vst.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Thủ kho kiêm thủ quỹ kiêm kiểm ngân

   

 

 

 

Bà Phạm Thị Thu Hương

 Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0203.3879.156 - 01656.098.979. 

- Email: huongptt19@vst.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Theo dõi, kiểm soát chi NSNN vốn ĐTXDCB, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, công tác văn thư.

   

Ông Hà Phi Trường

 Lái xe

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.233 - 0916.015.869. 

- Nhiệm vụ: Lái xe.

   

 Ông Đỗ Văn Thiệu

Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.233 - 0975.819.968.

- Nhiệm vụ: Bảo vệ cơ quan.

   

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 30773.