UBND xã Quảng Thành

26/08/2017

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Thành

- Địa chỉ: Thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.775.

- Email: ubndquangthanh.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Quảng Thành là một xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện Hải Hà, có trục đường quốc lộ 18A chạy dọc xã từ hướng thị trấn Quảng Hà đi thành phố Móng Cái,

Phía Đông Bắc giáp: TP Móng Cái.

Phía Đông Nam giáp: xã Quảng Minh và xã Quảng Thắng.

Phía Tây Nam giáp:  xã Quảng Chính và xã Quảng Thịnh.

Phía Tây Bắc giáp: xã Quảng Sơn và xã Quảng Đức.

 Tổng diện tích tự nhiên là 2.889,6 ha, trong đó diện tích nông nghiệp là 275,66 ha, diện tích đất lâm nghiệp là 2114,52 ha. Toàn xã có 1064 hộ, 3479 nhân khẩu, có 4 dân tộc: Kinh, Dao, Tày, Hoa, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số. Đơn vị hành chính được bố trí 6 thôn, 01 bản. Tình hình phân bố dân cư, nhà ở chủ yếu bám dọc các tuyến đường liên thôn, xã và trục đường Quốc lộ 18A. Địa hình nhiều đồi núi, ruộng bậc thang là chủ yếu, hệ thống đường giao thông cơ bản được bê tông hoá thuận tiện cho việc giao thương phát triển kinh tế.

 

III. CƠ CẤU, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Thực hiện theo các điều 30, Điều 31, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35, điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy

 

Đồng chí ......

Bí thư Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email:

- Nhiệm vụ: Đồng chí Bí thư­­­ Đảng uỷ là ngư­­­ời chủ trì mọi công việc của BCH và có trách nhiệm, quyền hạn sau: Phụ trách chung mọi công tác của Đảng uỷ xã. Trực tiếp phụ trách về công tác tư­­ tư­­ởng, công tác tổ chức - cán bộ. Nắm vững quan điểm, đ­­­ường lối của Đảng kịp thời quán triệt mọi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong BCH. Chủ trì và đề xuất các mặt công tác của Đảng bộ trong từng thời gian để BCH thảo luận quyết định. Triển khai kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm trong mọi lĩnh vực mà Nghị quyết của Đảng đề ra, chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị và chủ trì các hội nghị của BCH và của Đảng bộ. Duy trì sinh hoạt của BCH, và hội nghị BTV, giao ban đúng định kỳ, đúng chế độ quy định, đồng thời đổi mới sáng tạo lề lối làm việc, giữ vững sự đoàn kết nội bộ BCH và toàn Đảng bộ.

 _________________________________________________

Đồng chí Nguyễn Nhân Sơn

Phó Bí thư Thường trực

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0396.391.747.

- Email: nguyennhanson@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chịu sự phân công điều hành của đồng chí Bí th­­ư. Giúp Đảng uỷ xây dựng những nội dung ch­­ương trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nư­ớc, Thực hiện tốt công tác kiểm tragiám sát, của Đảng ủy; Chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của HĐND xã. Tham m­­ưu giúp Đảng uỷ về công tác tổ chức cán bộ thuộc khối HĐND; UBND xã. Tham gia hội ý th­­­ường xuyên, đột xuất giữa Đảng uỷ với HĐND-UBND về những công việc cần thiết phải giải quyết. Phụ trách chung công tác các đoàn thể, theo dõi công tác tôn giáo, dân tộc, công tác phát triển Đảng, xử lý công văn đến, công văn đi, xây dựng dự thảo một số Nghị quyết, Chư­ơng trình hành động, báo cáo trực tiếp đồng chí Bí thư­ Đảng ủy trước khi trình BTV, BCH­; trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Đảng uỷ. Phản ánh kịp thời các thông tin trong tuần, tháng và những công việc đư­­ợc giao, giải quyết mọi công việc của Đảng uỷ khi đồng chí Bí thư­­ đi vắng.

 
 

 

2. Hội đồng nhân dân

Ông Nguyễn Nhân Sơn

Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0396.391.747.

- Email: nguyennhanson@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã; Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 _________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0967.424.598

- Email: nguyenthikimoanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Nguyễn Hải Hà

Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0985.881.180.

- Email: nguyenhaiha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 36, 121 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm; Tài chính và ngân sách; Tài nguyên; Các công tác liên quan đến xét đề nghị: Cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại; Xây dựng cơ bản; Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, để thực hiện các dự án, công trình; Chỉ đạo chung thực hiện xây dựng nông thôn mới; Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy; Phát triển các thành phần kinh tế trong nông thôn; Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế; Quốc phòng và An ninh; An toàn giao thông; Cải cách hành chính; Công tác tư pháp (mảng chứng thực liên quan thừa kế, di chúc, đất đai); Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

 _________________________________________________

 

Ông Nguyễn Viết Tuyền

Phó Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0978.720.856.

- Email: nguyenviettuyen@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng  và được ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dânPhân công. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về kinh tế sau đây: Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công; Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Giúp Chủ tịch UBND tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; Phát triển các thành phần, ngành nghề, các mô hình phát triển sản xuất, phát triển kinh tế trong nông thôn; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế; Công tác giao thông thủy lợi; Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp; Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế; Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công; Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công và uỷ quyền của Chủ tịch UBND.

 _________________________________________________

Ông Vũ Ngọc Trung

Phó Chủ tịch UBND 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0373.307.616

- Email: vungoctrung@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng và được ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ sau đây: Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công; Các ngành dịch vụ: Bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa; Môi trường; Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm; Giúp Chủ tịch UBND trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp; Tôn giáo và Dân tộc. An sinh xã hội; An toàn thực phẩm; Phụ trách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo lĩnh vực; Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; Ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công; Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công và uỷ quyền của Chủ tịch UBND xã. Trực tiếp chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

 

 

4. Văn phòng - Thống kê

 
__________________________________________________________________________________ 

Ông Đặng Văn Định

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0395.859.235.

- Email: dangvandinh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Ủy ban nhân dân xây dựng đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển ngàng nghề. Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định của pháp luật. Tổ chức thống kê báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và quản lý hồ sơ, biểu mẫu thống kê đúng theo quy định về lưu trữ. Giúp Ủy ban nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng, quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý nhà nước về thanh niên. Giúp Ủy ban nhân dân dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm các báo cáo liên quan đến những nội dung phải thống kê gửi lên cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

__________________________________________________________________________________

Ông Nguyễn Biên Cương

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0963.083.685.

- Email: nguyenbiencuong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Giúp Ủy ban nhân dân xây dựng đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển ngàng nghề. Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định của pháp luật. Tổ chức thống kê báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và quản lý hồ sơ, biểu mẫu thống kê đúng theo quy định về lưu trữ. Giúp Ủy ban nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng, quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý nhà nước về thanh niên. Giúp Ủy ban nhân dân dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm các báo cáo liên quan đến những nội dung phải thống kê gửi lên cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

 

5. Tư pháp - Hộ tịch

 
 

Bà Vũ Thị Bình

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0983.841.035

- Email: vuthibinh.hh@quangninh.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Tham mưu  Ủy ban nhân dân xã soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; giúp Ủy ban nhân dân xã phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. Tham mưu UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ tiếp dân; tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý ; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Phối hợp với Trưởng thôn sơ, tổng kết công tác hòa giải, báo cáo Ủy ban nhân dân xã và cơ quan Tư pháp cấp trên. Tham mưu cho uỷ ban nhân dân xã tham gia công tác thi hành án theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật chuyên ngành do Chủ tịch phân công. Thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. Thực hiện chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định. Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp. Thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại bộ phận một cửa. Rà soát công khai bộ thủ tục hành chính đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch phân công.

 
 

 

6. Địa chính - Xây dựng - Môi trường

Ông Lương Văn Nhúc

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0366.128.628.

- Email: luongvannhuc@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Lập sổ địa chính đối với Chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình để Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Thu thập tài liệu, số liệu về lĩnh vực đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính,  môc địa giới hành chính bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. - Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra môi trường đối với công ty, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn; đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh môi trường. Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý các công trình các tuyến đường trên địa bàn xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

 __________________________________________________

Bà Hoàng Thị Kim Dung

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0752.996.244.

- Email: hoangthikimdung.hh@quangninh.gov.vn

 

- Nhiệm vụ: Lập sổ địa chính đối với Chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình để Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Thu thập tài liệu, số liệu về lĩnh vực đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính,  môc địa giới hành chính bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. - Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra môi trường đối với công ty, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn; đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh môi trường. Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý các công trình các tuyến đường trên địa bàn xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

 

7. Văn hóa - Xã hội

 

Ông Nguyễn Văn Châu

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0394.783.793.

- Email: nguyenvanchau@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu Ủy ban nhân dân xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế-chính trị của địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hóa ở địa phương lên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách khối. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hộ truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới nhiều hình thức văn hóa, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương. Tham mưu Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức, công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt. Tham mưu Giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách phân công.

 ____________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Hoa

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa - Xã hội

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0976.974.486

- Email: nguyenthihoa@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thống kê lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động – thương binh và xã hội. Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ và đối tượng bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng. Theo dõi thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Xây dựng kế hoạch, công tác lao động-thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác lao động-thương binh và xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách phân công.

 
 

 

8. Tài chính - Kế toán

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.192.906

- Email: nguyenngocson.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã; Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức văn phòng quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao

 

 

9. Công an

 

Ông Nguyễn Sơn Tùng

Trưởng Công an

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công an nhân dân.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0911.661.388.

- Email: caquangthanh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp ủy, Ủy ban nhân dân và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với MTTQ, đoàn thể, tổ chức, cá nhân tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn; Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; đảm bảo an ninh trật tự khu vực cưỡng chế thi hành án, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền; Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Tham mưu  Giúp Uỷ ban nhân dân xã thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT; Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã và Công an cấp trên.

 

 

10. Quân sự

Ông Nguyễn Huy Bình

Chỉ huy trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.908.737.

- Email: qsquangthanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên. Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định. Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ. Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự. Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẳn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

 

 

11. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

 

Bà Phạm Thị Thu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0356.933.168.

- Email: ubmttqquangthanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của MTTQ, Cùng tập thể Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã, và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 ___________________________________________________

 

Ông Nhữ Văn Hạnh

Chủ tịch Hội Nông dân

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai/

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0982/763/757. 

- Email: hndquangthanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH hội Nông dân, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 __________________________________________________

Bà Lê Thị Hương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0386.153.658.

- Email: hlhpnquangthanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH hội Phụ nữ, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

  __________________________________________________

Ông Vũ Tuấn lễ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại 0387914082

- Email: hccbquangthanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chịu sự phân công điều hành của đồng chí bí thư­­­, phó bí thư­­. Phụ trách, xây dựng công tác hội Cựu chiến binh, Quan tâm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của hội, vận động hội viên gương mẫu  chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và các quy định của địa phương, phát triển kinh tế.

  __________________________________________________

Ông Vũ Văn Chung

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0836.002.111.

- Email: vuvanchung@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu sự phân công điều hành của đồng chí Bí thư­­­, Phó bí thư­­. Phụ trách, xây dựng công tác Đoàn Thanh niên. Quan tâm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của Đoàn, tập trung bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú tạo nguồn giới thiệu phát triển đảng. Thực hiện tốt công tác Thanh, thiếu niên trên địa bàn xã.

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 383
Đã truy cập: 3960096