UBND xã Quảng Minh

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Minh.

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3607.170.

- Email: ubndquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy

Đồng chí Đỗ Đức Ngọc

Bí thư

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0977.703.896

- Email: doducngoc@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 ________________________________________________________________________________

 

Đồng chí Trần Văn Quý

Phó Bí thư

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0396.604.063.

- Email: tranvanquy@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 

 

2. Hội đồng nhân dân

 

Ông Trần Văn Quý

Chủ tịch

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0396.604.063.

Email: tranvanquy@quangninh.gov.vn

 

Bà Phạm Thị Nga

Phó Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0985.919.566. 

- Email: phamthinga@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

3. Ủy ban nhân dân

Ông Đỗ Đức Ngọc

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0977.703.896

- Email: doducngoc@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

Ông Phạm Văn Giang

Phó Chủ tịch

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0983.763.198. 

- Email: phamvangiang@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

 

Ông 

Phó Chủ tịch

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: T

- Số điện thoại: . 

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

 

4. Văn phòng - Thống kê

 

 Bà Nguyễn Thị Tuyên

Công chức

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0975.281.310. 

 - Email: nguyenthituyen1.hh@quangninh.gov.vn
   
   

 

5. Kế toán - Tài chính

 

   
   

Ông Nguyễn Văn Toàn

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0986.481.983

- Email: nguyenvantoan.hh@quangninh.gov.vn.

 

   

 

6. Tư pháp - Hộ tịch

 

 

Ông Phan Thanh Hải

Công chức

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

 - Trình độ LLCT:

 - Số điện thoại: 0912.658.685. 

 - Email: phanthanhhai.hh@quangninh.gov.vn

   

 

7. Địa chính - Xây dựng

 

 Ông Lê Văn Lái

Công chức

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp .

 - Số điện thoại: 0168.748.7888. 

 - Email: lavanlai@quangninh.gov.vn.

   
   
   

 

8. Văn hóa - Xã hội

 

 Ông Trần Vũ Hà

Công chức

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý kinh tế

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0166.367.9896. 

 - Email: tranvuha@quangninh.gov.vn

   

 Bà Nguyễn Thị Hiền

Công chức văn hóa – Xã hội

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán; Đại học luật.

 - Trình độ LLCT:

 - Số điện thoại: 01647.497.476

 - Email: nguyenthihien.hh@quangninh.gov.vn.

   

 

9. Công an

 

 Ông Phạm Văn Giang

 Trưởng Công an

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0983.763.198. 

- Email: caquangminh.hh@quangninh.gov.vn.
   

 

10. Quân sự

 

Ông Nguyễn Văn Đễm

Chỉ huy trưởng

- Trình độ chuyên môn: TC quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0989.620.958.                     

- Email: qsquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

   

 

11. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

 

 Ông Trần Văn Quý

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0169.660.4063.

- Email: ubmttqquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

   

 Ông Trần Văn Thành

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0989.522929. 

 - Email: hndquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

   

 Bà Phạm Thị Ánh Tuyết

Chủ tịch Hội Phụ Nữ

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học luật

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0987.723.8979. 

 - Email: hlhpnquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

   

 Ông Đinh Công Đãng

Chủ tịch Cựu Chiến Binh

 

 - Trình độ chuyên môn:

 - Trình độ LLCT:

 - Số điện thoại: 0912.903.541. 

 - Email: hccbquangminh.hh@quangninh.gov.vn

   

 Ông Phạm Văn Thương

Bí thư đoàn thanh niên

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0963.382.168.

 - Email: dtnquangminh.hh@quangninh.gov.vn

   

 

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 3253.