UBND xã Quảng Điền

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Điền.

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Điền.

- Điện thoại: 0203.3879.705.

- Email: ubndquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương

Bí thư

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0936.423.626.

- Email: nguyenquochuong@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Đồng chí Đinh Khắc Đào

Phó Bí thư Thường trực

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0983.766.322. 

- Email: dinhkhacdao@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Đồng chí Đỗ Văn Giang

Phó Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0982.761.275.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

  

2. Hội đồng nhân dân

 

Ông Đỗ Văn Giang

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0982.761.275.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Bà Phạm Thúy Nga

Phó Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0363.681.890.

- Email: phamthuynga@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0936.423.626.

- Email: nguyenquochuong@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Mai Ngọc Năng

Phó Chủ tịch


- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0918.468.977.

- Email: maingocnang@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Đoàn Văn Tươi

Phó Chủ tịch


- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.328.668.

- Email: doanvantuoi.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

4. Văn phòng - Thống kê

Ông Khúc Văn Quân

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0338.241.888.

- Email: khucvanquan@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Bà Bùi Thị Vân

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0943.002.399.

- Email: buithivan.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

5. Văn hóa - Xã hội

Ông Nguyễn Văn Hoàng

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0338.240.888.

- Email: nguyenvanhoang.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Đoàn Quảng Yên

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0346.781.990.

- Email: doanquangyen@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

5. Địa chính - Xây dựng

 

 

Ông Nguyễn Văn Trung

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0989.054.122.

- Email: nguyenvantrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Phạm Quốc Đạt

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0981.983.228.

- Email: phamquocdat.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

6. Tư pháp - Hộ tịch

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0369.295.096. 

- Email: nguyentuananh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

7. Tài chính - Kế toán

Bà Lê Thị Hồng

Công chức

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: .

- Số điện thoại: 0936.303.404. 

- Email: lethihong.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

8. Công an

 

Ông Đinh Như Sim

Trưởng Công an

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật, TC công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0383.334.475.

- Email: caquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

9. Quân sự

Ông Đỗ Tiến Thắng

Chỉ huy trưởng


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0377.158.385

- Email: qsquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

10. MTTQ và các đoàn thể xã

 

Ông Đinh Khắc Đào

Chủ tịch UBMTTQ

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0983.766.322. 

- Email: ubmttqquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Bà Phạm Thị May

Chủ tịch Hội Nông dân


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0978.099.068.

- Email: hndquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Bà Bùi Thị Xuyên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0336.943.456.

- Email: hlhpnquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Phạm Văn Nho

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0943.003.661.

- Email: hccbquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Đỗ Văn Hải

Bí thư Đoàn Thanh niên


- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp cấp.

- Điện thoại: .

- Email: dtnquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14.
Đã truy cập: 3253.