Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

UBND xã Quảng Điền

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Điền.

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Điền.

- Điện thoại: 0203.3879.705.

- Email: ubndquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương

Bí thư

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0936.423.626.

- Email: nguyenquochuong@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Đồng chí Đinh Khắc Đào

Phó Bí thư Thường trực

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0983.766.322. 

- Email: dinhkhacdao@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Đồng chí Đỗ Văn Giang

Phó Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0982.761.275.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

  

2. Hội đồng nhân dân

 

Ông Đỗ Văn Giang

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0982.761.275.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Bà Phạm Thúy Nga

Phó Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0363.681.890.

- Email: phamthuynga@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0936.423.626.

- Email: nguyenquochuong@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Mai Ngọc Năng

Phó Chủ tịch


- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0918.468.977.

- Email: maingocnang@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Đoàn Văn Tươi

Phó Chủ tịch


- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.328.668.

- Email: doanvantuoi.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

4. Văn phòng - Thống kê

Ông Khúc Văn Quân

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0338.241.888.

- Email: khucvanquan@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Bà Bùi Thị Vân

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0943.002.399.

- Email: buithivan.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

5. Văn hóa - Xã hội

Ông Nguyễn Văn Hoàng

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0338.240.888.

- Email: nguyenvanhoang.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Đoàn Quảng Yên

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0346.781.990.

- Email: doanquangyen@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

5. Địa chính - Xây dựng

 

 

Ông Nguyễn Văn Trung

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0989.054.122.

- Email: nguyenvantrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Phạm Quốc Đạt

Công chức


- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0981.983.228.

- Email: phamquocdat.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

6. Tư pháp - Hộ tịch

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0369.295.096. 

- Email: nguyentuananh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

7. Tài chính - Kế toán

Bà Lê Thị Hồng

Công chức

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: .

- Số điện thoại: 0936.303.404. 

- Email: lethihong.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

8. Công an

 

Ông Đinh Như Sim

Trưởng Công an

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật, TC công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0383.334.475.

- Email: caquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

9. Quân sự

Ông Đỗ Tiến Thắng

Chỉ huy trưởng


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0377.158.385

- Email: qsquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

10. MTTQ và các đoàn thể xã

 

Ông Đinh Khắc Đào

Chủ tịch UBMTTQ

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0983.766.322. 

- Email: ubmttqquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Bà Phạm Thị May

Chủ tịch Hội Nông dân


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0978.099.068.

- Email: hndquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Bà Bùi Thị Xuyên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0336.943.456.

- Email: hlhpnquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Phạm Văn Nho

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0943.003.661.

- Email: hccbquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

Ông Đỗ Văn Hải

Bí thư Đoàn Thanh niên


- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp cấp.

- Điện thoại: .

- Email: dtnquangdien.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3182
Đã truy cập: 1230427