UBND xã Quảng Đức

17/06/2020

I. THÔNG TIN CHUNG

 - Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

 - Địa chỉ: Bản Nà Lý, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 - Điện thoại: 0203.3765.413.

 - Email: ubndquangduc.hh@quangninh.gov.vn.

 

 

Trụ sở

 

II. TÓM TẮT SƠ LƯỢC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Quảng Đức, trước những năm 1978 có tên gọi là xã Tấn Mài thuộc huyện Hà Cối (nay là huyện Hải Hà), từ năm 1979 trở đi theo Quyết định số 17-CP ngày 16/01/1979 của Hội Đồng Chính phủ về việc phân định ranh giới một số xã, thị trấn thì xã Tấn Mài xưa kia được đổi tên là xã Quảng Đức thuộc huyện Quảng Hà đến nay.

- Quảng Đức là một xã vùng cao biên giới cách trung tâm huyện Hải Hà 15 km về phía Bắc. Phía Đông giáp xã Hải Sơn và xã Quảng Nghĩa thành phố Móng Cái, phía tây giáp xã Quảng Sơn, Quảng Thịnh, phía Nam giáp xã Quảng Thành, phía Bắc giáp Trung Quốc với chiều dài đường biên giới Quốc gia 10,439km. Xã có quốc lộ 18B trải dài 12 km đi qua trung tâm xã vào cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

- Là xã miền núi có tổng diện tích tự nhiên 90,4km2, địa giới hành chính được chia thành 15 thôn, bản trong đó khu trung tâm gồm 8 thôn, bản được các dãy núi cao bao bọc xung quanh tạo thành một khu trung tâm bằng phẳng ví như một cánh đồng Mường Thanh thu nhỏ.

- Dân số: Tính đến hết ngày 31/12/2016, dân số toàn xã 3.691 người gồm nhiều dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn (Dao, Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Sán chỉ) trong đó chủ yếu là đồng bào các dân tộc Dao thuộc nhóm Dao Thanh Y chiếm tới 91% dân số. Người dân các dân tộc nơi đây có nhiều bản sắc văn hóa có giá trị nhân văn cao cả, trong đó “Tục cấp sắc” đã trở thành một tục lệ mang tính bản sắc riêng của người Dao, ngoài ra còn có văn hóa hát đối, hát giao duyên  được truyền tụng đến ngày nay ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi phản ánh sức lao động sáng tạo của đồng bào các dân tộc.

- Đất đai, tài nguyên khoáng sản và lợi thế địa phương: Với hơn 9.000 ha tổng diện tích tự nhiên, xã có quỹ đất lâm nghiệp rộng lớn 7.740 ha thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng. Trên địa bàn có nhiều tài nguyên khoáng sản có giá trị như đá Cao lanh, GRANIT. Xã có nhiều thắng cảnh tự nhiên phù hợp cho phát triển du lịch sinh thái như thác suối tiên, thác bản Vắn Tốc bao gồm hệ thống nhiều thác gộp lại, tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ còn nguyên giá trị. Ở phía Bắc có cửa khẩu Bắc Phong Sinh giáp với Khu Lý Hỏa - Phòng Thành - Quảng Tây -Trung Quốc đang được Quy hoạch để nâng cấp thành cặp cửa khẩu song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc thuận lợi cho kinh tế biên mậu xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Khí hậu: Quảng Đức nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,10C. Nhiệt độ cao nhất trong năm rơi vào tháng 7 (38,40C). Tháng có nhiệt độ thấp nhất là vào tháng 01 (10,60C).

- Về lượng mưa trung bình hàng năm 3.120 mm. Độ ẩm không khí đạt tới 90%.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện theo các điều 30, Điều 31, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35, điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy

 

Đồng chí Trần Văn Trí

Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0968.888.975.

- Email: tranvantri@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn xã; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ; Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã; Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ

_____________________________________________________________________

Đồng chí Phoòng Xuân Biên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0985.586928.

- Email: phoongxuanbien@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng năm 2020 để đạt tiêu chí về đích nông thôn mới đối với tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh. Theo dõi, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội theo mô hình hoạt động chung của khối từ xã đế thôn. Chỉ đạo các thành viên trong khối tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường theo kế hoạch. Chỉ đạo có hiệu quả Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt đôgj của khối dân vận cơ sở. Phụ trách công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy.  

_____________________________________________________________________

 

Đồng chí Điệp Hồng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: HV Biên phòng, chuyên ngành Quản lý biên giới..

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.532.383.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng năm 2020 để đạt tiêu chí về đích nông thôn mới đối với tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh. Theo dõi, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội theo mô hình hoạt động chung của khối từ xã đế thôn. Chỉ đạo các thành viên trong khối tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường theo kế hoạch. Chỉ đạo có hiệu quả Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt đôgj của khối dân vận cơ sở. Phụ trách công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy. 

 

_____________________________________________________________________

 

Đồng chí Phùn Quay Nàm

Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0917.293.238.

- Email: phunquaynam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng năm 2020 để đạt tiêu chí về đích nông thôn mới đối với tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh. Theo dõi, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội theo mô hình hoạt động chung của khối từ xã đế thôn. Chỉ đạo các thành viên trong khối tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường theo kế hoạch. Chỉ đạo có hiệu quả Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt đôgj của khối dân vận cơ sở. Phụ trách công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy. 

 

2. Hội đồng nhân dân

Ông Phùn Quay Nàm

Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0917.293.238.

- Email: phunquaynam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Triệu tập,chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã;chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; Giám sát,đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã;Tổ chức tiếp dân,đôn đốc,kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã,thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã;Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  _________________________________________________________________

 

Ông Chìu Phương Đông

Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chính trị hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0838.946.777.

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Đồng chí Trần Văn Trí

Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0968.888.975.

- Email: tranvantri@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân xã, của các thành viên UBND xã, các công chức chuyên môn, các cơ quan đơn vị trực thuộc và các thôn trên địa bàn xã.Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:Tổ chức bộ máy,tài chính - ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội chính; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thống kê; hợp tác kinh tế quốc tế, xây dựng nông thôn mới; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,xây dựng;thương mại dịch vụ, quản lý thị trường; tiếp công dân (tùy từng trường hợp cụ thể có thể ủy quyền cho đồng chí phó chủ tịch UBND xã giải quyết); giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác của chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (Theo quyết định cụ thể); Chủ tịch HĐTĐKT, trưởng ban ATGT, trưởng BCH PCTT&TKCN,trưởng ban liên ngành về ATTP, chủ tịch Hội đồng NVQS, trưởng Ban chỉ đạo tăng cường thu NSNN... Giữ mối quan hệ làm việc với UBND huyện,Thường trực Đảng ủy xã, Thường trực HĐND xã, các ban của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế làm việc

  _________________________________________________________________

Ông Phạm Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0915.194.969.

- Email: phamvanminh.hh@quangninh.gov.vn,

- Nhiệm vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phụ trách khối kinh tế - tài chính, đất đai, tài nguyên - môi trường): Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực: Kinh tế - tài chính, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên - môi trường;

+ Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường, cải cách hành chính; trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

+ Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành khác (BCĐ, Hội đồng....) của xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo;

+ Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135, Đề án 196, chương trình 2085…

+ Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã”.

   _________________________________________________________________

 

Ông Phùn Văn Hòa

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp An ninh.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0399.679.588.

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 

 

4. Văn phòng - Thống kê

 
  _________________________________________________________________

 

Bà Phạm Hồng Ngọc

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0964.860.137.

- Email: phamhongngoc@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trực tiếp tham mưu giúp Hội đồng nhân dân xã trong công tác tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng chính quyền theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm của Hội đồng nhân dân xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo HĐND, UBND xã giao.

   _________________________________________________________________

 

Ông Trưởng Hòa Đức

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0948.685.988

- Email: truonghoaduc@quangninh.gov.vn  

- Nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trực tiếp tham mưu giúp Hội đồng nhân dân xã trong công tác tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng chính quyền theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm của Hội đồng nhân dân xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo HĐND, UBND xã giao.

  _________________________________________________________________

Ông Phan Công Cường

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0968.168.162.

- Email: phancongcuong@quangninh.gov.vn..

- Nhiệm vụ: Quản lý, sử dụng con dấu, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công văn đi, đến, sao (quét) văn bản, đóng dấu vào sổ, vào máy theo dõi, phát hành và lưu văn bản trên hệ thống chính quyền điện tử và thư công vụ. Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, thu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả; là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm nhằm đảm bảo hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo HĐND, UBND xã giao.

 

5. Tư pháp - Hộ tịch

 
 

Ông Đinh Như Sim

Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật, TC công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0383.334.475.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã. Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê báo cáo công tác tư pháp - hộ tịch ở xã. Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND xã phân công

   _________________________________________________________________
 
 

Ông Phạm Văn Hưng

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0986.827.895. 

- Email: phamvanhung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã. Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê báo cáo công tác tư pháp - hộ tịch ở xã. Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND xã phân công.

 

6. Địa chính - Xây dựng - Môi trường

Ông Nguyễn Cao Cường

Công chức

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Số điện thoại: 0978.170.000. 

- Email: nguyencaocuong@quangninh.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Lập sổ địa chính đối với Chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình để Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Thu thập tài liệu, số liệu về lĩnh vực đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra môi trường đối với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn; đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh môi trường. Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý các công trình các tuyến đường trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công

    _________________________________________________________________

Ông Phạm Văn Trường

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.318.990.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Lập sổ địa chính đối với Chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình để Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Thu thập tài liệu, số liệu về lĩnh vực đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch phân công. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra môi trường đối với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn; đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh môi trường. Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý các công trình các tuyến đường trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công

 

 

7. Văn hóa - Xã hội

Ông Phùn Quay Tắc

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp lý luận chính trị hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0975.411.222.

- Email: phunquaytac@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật. Làm công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao văn hoá văn nghệ; quản lý các cơ sở vật chất trang thiết bị ngành văn hoá, hệ thống nhà văn hoá, hệ thống truyền thanh xã; Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao. Lập chương trình kế hoạch công tác văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. Chuẩn bị hội trường, khánh tiết, loa máy phục vụ các hội nghị của Đảng, HĐND, UBND xã. Phối hợp với công chức khác và trưởng thôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ và đột xuất với UBND xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao

   _________________________________________________________________

 

Ông Đàm Vương Long

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 03690091.818.

- Email: @quangninh.gov.vn  

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật. Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.  Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, bản thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giao.

   _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Tuyền

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0906.058.918.

- Email: nguyenvantuyen.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật. Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.  Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, bản thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giao.

 

8. Tài chính - Kế toán

Ông Nguyễn Văn Toàn

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0986.481.983

- Email: nguyenvantoan.hh@quangninh.gov.vn. 

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã; Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức văn phòng quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao

 

 

9. Công an xã

 

Ông Nông Tiến Mạnh

Trưởng công an

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0987.601.333.

- Email: caquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gồm: Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn; Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao và theo Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

10. Quân sự xã

 

Ông Phạm Ngọc Quý

Chỉ huy trưởng quân sự

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0984.392.703.

- Email: qsquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, gồm: Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tuần tra biên giới, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, phòng thủ của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quân sự quốc phòng địa phương, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự; Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, quân nhân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao và theo Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phụ trách chỉ đạo thôn 1.

 

 

11. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Ông Chìu Phương Đông

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chính trị hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0838.946.777

- Email: ubmttqquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch thực hiện các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền; Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện các cuộc vận động của Đảng bộ và cấp trên phát động; Thực hiện việc giám sát và phản biên xã hội của Mặt trận Tổ quốc.

  _________________________________________________________________

Ông Lý Ngọc Văn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 01666.128.588.

- Email: hccbquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH Hội CCB, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với BCH Đảng ủy  và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

  _________________________________________________________________

 

Bà Phùn Cúc Phương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp phụ vận.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0968.926.830.

- Email: hlhpnquangduc.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH hội Phụ nữ, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

  _________________________________________________________________

 

Ông Đàm Văn Hoàng

Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0911.208.413.

- Email: hndquangduc.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH hội Nông dân, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

  _________________________________________________________________

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Bí thư Đoàn Thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0369.295.096. 

- Email: nguyentuananh.hh@quangninh.gov.vn.

dtnquangduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH ĐTN xã, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi đoàn thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 3844095