UBND xã Quảng Chính

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Chính huyện Hải Hà

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3879.035.

- Email: ubndquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sởTrụ sở

 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Quảng Chính là một xã nằm ở phía Tây của huyện Hải Hà, giáp Thị trấn Quảng Hà có trục đường quốc lộ 18A chạy dọc xã từ hướng thị trấn Quảng Hà đi thành phố Hạ Long, phía Đông giáp Quảng Trung, phía Bắc giáp xã Quảng Thành, Quảng Thịnh, phía Tây và phía Nam giáp xã Quảng Long, tổng diện tích tự nhiên là 1.234.53 ha, có tổng diện tích đất canh tác là 912.21 ha, còn lại là các loại đất khác, tổng số có 2.060 hộ = 6.657 nhân khẩu (trong đó có 5.579 nhân khẩu thực tế tại địa phương). Đơn vị hành chính được bố trí 10 thôn (từ thôn 1 đến thôn 10). Tình hình phân bố dân cư, nhà ở chủ yếu bám dọc các tuyến đường liên thôn, xã và trục đường quốc lộ.

Quảng Chính là xã cơ bản sản xuất nông nghiệp chiếm 65%, còn lại 35% là phát triển dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Trong những năm qua đã làm tốt công tác quy hoạch các vùng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tích cực chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích tạo điều kiện phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao nhận thức cho người lao động, huy động mọi nguồn lực để tập chung phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề xã hội được được quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo công tác an sinh xã hội, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất, của người dân càng được nâng cao. Công tác xây dựng chính quyền liên tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được đầu tư trong nhiều năm và đã phát huy hiệu quả cao, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên.

Quảng Chính có Quốc lộ 18A đi qua (chiều dài 4,5 km), đó là lợi thế để phát triển nhanh các ngành dịch vụ, thương mại. Đồng thời xã có điều kiện cơ bản về khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và phát triển kinh tế tổng hợp. Đây là một trong những yếu tố để phát triển kinh tế của xã trong những năm qua và những năm tiếp theo. Với những tiềm năng và điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cùng với xu hướng phát triển chung của toàn huyện, triên địa bàn xã hiện nay đã được định hướng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp... Xã Quảng Chính nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy

 

Đồng chí Bùi Thị Cúc

Bí thư Đảng ủy

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3760.534 - 0386.154.366.

- Email: buithicuc@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 ______________________________________

 

Đồng chí Vũ Văn Tám

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0978.611.286. 

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

______________________________________

Đồng chí Nguyễn Xuân Giang

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Thủy lợi).

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0936.905.140.

- Nhiệm vụ: 

 

2. Hội đồng nhân dân

 

Ông Vũ Văn Tám

Chủ tịch HĐND

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0978.611.286. 

- Email: @quangninh.gov.vn..

- Nhiệm vụ:

 

Ông Đinh Hữu Liên

Phó Chủ tịch HĐND

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư nông nghiệp, Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 01666.835.168.

- Email: qsquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

 

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Nguyễn Xuân Giang

Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Thủy lợi).

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0936.905.140.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch UBND xã quy định tại điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015. Lãnh đạo toàn diện các mặt của UBND xã, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân.

+ Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Nội chính; đối ngoại; quản lý cán bộ, công chức ; thi đua khen thưởng; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng nhà ở nông thôn, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm, kế hoạch sử dụng đất; Tài chính-Ngân sách; Tài nguyên khoáng sản. Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại/tố cáo liên quan đến đất đai; Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại; Xây dựng cơ bản; Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình; Chỉ đạo chung thực hiện xây dựng nông thôn mới; Chịu trách nhiệm chung về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy; Quốc phòng và An ninh; Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

+ Giữ mối quan hệ làm việc với UBND huyện Hải Hà, các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Hải Hà, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã.

+ Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành khác (Ban chỉ đạo, Hôi đồng…) của xã theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo gồm: Chủ tich Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch Hội đồng xét đề nghị nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức; Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Trưởng BCĐ cải cách thủ tục hành chính;Trưởng BCĐ an toàn thực phẩm; Trưởng an toàn giao thông; Giám đốc trung tâm học tập học tập cộng đồng.

+ Căn cứ vào tình hình thực tế, phân công phó Chủ tịch xã giải quyết một số công việc trọng tâm đột xuất trong từng thời kỳ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Ông Lê Quang Dương

Phó Chủ tịch UBND

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự, Trung cấp Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0964.355.618. 

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa-xã hội sau đây:

+ Các lĩnh vực kinh tế: Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công; Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Giúp Chủ tịch UBND tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; Phát triền các thành phần kinh tế trong nông thôn; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế; Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế; Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công; Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND.

+ Chỉ đạo các công việc lĩnh vưc Văn hóa-Xã hội: Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa; Môi trường; Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm; Giúp Chủ tịch UBND trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Thực hiện quy chế dân chủ; An toàn giao thông; Tôn giáo và Dân tộc. An ninh chính trị  trật tự an toàn xã hội;

+ Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành khác (BCĐ, Hội đồng…) của UBND xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo gồm: Trưởng BCĐ xây dựng và điều hành quỹ đền ơn đáp nghĩa; Trưởng BCĐ hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi học sinh trong các dịp hè; Trưởng BCĐ chương trình giảm nghèo; Trưởng BCĐ phổ cập giáo dục; Trưởng BCĐ công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình;

+ Giữ mối quan hệ làm việc với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội trên địa bàn xã.

+ Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

 

 

Ông Đỗ Đức Ngọc

Phó Chủ tịch UBND 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0977.703.896

- Email: doducngoc@quangninh.gov.vn..

- Nhiệm vụ: 

 

4. Văn phòng - Thống kê

 
 

Bà Ngô Kim Công

Công chức

 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán.

- Trình độ LLCT: .

- Số điện thoại: 0366.133.026. 

- Email: ngokimcong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tiếp nhận, xử lý và kiểm soát các văn bản đến, văn bản đi của UBND xã; Kiểm tra thể thức, hình thức trình bày và kỹ thuật trình bày văn bản đi, ghi số, ngày tháng năm, đóng dấu, vào sổ văn bản đi và làm thủ tục gủi văn bản đi; Sắp xếp bảo quản và phục vụ việc sử dụng bản lưu văn bản đi, bảo quản số văn bản đi; Lập hồ sơ và đưa vào lưu trữ, chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị, thời hạn bảo quản, làm thủ tục tiêu hủy tài liệu hết hạn sủ dụng; Bảo quản và quản lý kho lưu trữ hồ sơ. Báo cáo kết quả và kết thúc năm văn thư, lập danh mục hồ sơ cho các năm kế tiếp và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; Phụ trách công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực Văn phòng; Làm công tác Văn thư - Lưu trữ; Trực tại bộ phận một cửa, đóng dấu, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí; Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận một cửa; Sử dụng và bảo quản con dấu của Ủy ban nhân dân xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 _________________________________________________

 

Bà Trần Nguyệt Ninh

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0386.666.318.

- Email: trannguyetninh@quangninh.gov.vn..

- Nhiệm vụ: Phụ trách Bộ phận Văn phòng - Thống kê. Phân công trực tiếp theo dõi lĩnh vực Kinh tế, Quốc Phòng - An ninh, văn hóa - Xã hội, Pháp chế XHCN và Xây dựng chính quyền; Tổng hợp tình hình Kinh tế, Quốc phòng - An ninh, Văn hóa -Xã hội và xây dựng chính quyền theo định kỳ hàng năm, 6 tháng, quý và tháng, đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp chung thành báo cáo của UBND về kinh tế-xã hội theo định kỳ hàng năm, 6 tháng, quý và tháng, báo cáo của UBND trình tại các kỳ họp HĐND xã; Chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân xã xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng; lịch làm việc hàng tuần của UBND xã; Tham mưu Uỷ ban nhân dân tổ chức tiếp dân, tiếp khách; Quản lý tài sản công và văn phòng phẩm của UBND, mua sắm văn phòng phẩm, đảm bảo công tác hậu cần; Tham mưu Uỷ ban nhân dân về công tác thi đua khen thưởng; Tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, họp UBND và họp toàn thể cán bộ cơ quan; Theo dõi và trực tiếp đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện lịch công tác/chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm; Phối hợp với công chức Tài chính - Kế toán đề nghị nâng lương, chuyển nghạch cho cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; Giúp UBND thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đúng theo quy định của pháp luật; Dự thảo các văn bản quản lý, điều hành của UBND xã theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo xã. Dự thảo kết luận các cuộc họp của UBND xã; Ghi biên bản họp Ủy ban nhân dân định kỳ hàng tháng; Quản lý con dấu của UBND; Làm công tác Thống kê và chịu trách nhiệm về độ chính xác của số liệu trước UBND xã và Chủ tịch UBND xã; Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

 

5. Tư pháp - Hộ tịch

Ông Nguyễn Văn Phận

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0984.397.668.

- Email: nguyenvanphan.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật; Quản lý lý lịch tư pháp-hộ tich, thống kê tư pháp-hộ tịch ở xã; Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Làm công tác hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên; Kiểm soát thủ tục hành chính. Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa"; tiếp nhận đơn thư của tổ chức, công dân để chuyển đến lãnh đạo UBND phân công giải quyết; Chứng thực bản sao từ bản chính. Trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 
 

 

6. Tài chính - Kế toán

Bà Đinh Thị Tuyết

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0985.168.090.

- Email: dinhthituyet.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã; Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã theo quy định; Tham mưu Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; Thực hiện chi tiền theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ. Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định; Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND xã liên quan lĩnh vực phụ trách. Hạch toán các chứng từ thu-chi ngân sách xã; công tác quyết toán thu-chi ngân sách xã hàng năm; Quản lý và thực hiện hồ sơ chính sách về  tiền lương, bảo hiểm xã hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

 

7. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường

Ông Nguyễn Minh Toán 

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0376.446.384.

- Email: nguyenminhtoan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý địa bàn từ thôn 6 đến thôn 10. Giúp Uỷ ban nhân dân xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt; Thẩm tra, lập văn bản để Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó trong địa bàn phụ trách; Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai; tham mưu Uỷ ban nhân dân xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Uỷ ban nhân dân xã xử lý; Tham mưu UBND xã quản lý các công việc: theo dõi việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, phát hiện và phối hợp với các cơ quan liên quan để ngăn chặn xây dựng trái phép tại địa bàn mình quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai; Tổng hợp tham mưu báo báo tình hình thực hiện công tác Nông thôn mới. Trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND phân công.

 

 

Ông Vũ Hùng Khương

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0917.293.240.

- Email: vuhungkhuong@quangninh.gov.vn

 

- Nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý địa bàn từ thôn 1 đến thôn 5. Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã; Thẩm tra, lập văn bản để Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó trong địa bàn phụ trách; Thu thập tài liệu số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định; Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, các mốc địa giới...; Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng; Tham mưu UBND xã quản lý các công việc: theo dõi việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, phát hiện và phối hợp với các cơ quan liên quan để ngăn chặn xây dựng trái phép tại địa bàn mình quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Tham mưu tổng hợp các loại báo cáo thực hiện thu thập thông tin, tổng hợp số liệu và xây dựng các báo cáo về tài nguyên, môi trường công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông thủy lợi, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Làm công tác giao thông thủy lợi. Giúp UBND xã tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, công trình phòng, chống lở, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

8. Văn hóa - Xã hội

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Công chức

 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng giáo dục thể chất.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 01643.180.488. 

- Email: nguyenvanmanh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Lập chương trình, kế hoạch công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt; Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội; Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền; Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; chăm sóc giúp đở trẻ em theo quy định của pháp luật; quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng; Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã; Tham mưu giải, đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân liên quan lĩnh vực phụ trách; Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã liên quan lĩnh vực phụ trách. Thực hiện công tác giảm nghèo. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. Trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

 

Ông Trần Hoài Nam

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0969.361.356.

- Email: tranhoainam.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Uỷ ban nhân dân xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước các thôn; Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương; Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao; Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao trình Uỷ ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt; Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao của xã; Trực tiếp quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện những công việc chuyên môn thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo; y tế; dân số-kế hoạch hóa gia đình; thể dục thể thao; các hoạt động văn hóa văn nghệ; tôn giáo; dân tộc thiểu số. Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND xã liên quan lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

9. Công an

 

Thượng úy Lê Hồng Hà

Trưởng Công an

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: .

- Email: caquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gồm: Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn xã. Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân xã, công an cấp trên giao. Nắm bắt tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn. Trực tại bộ phận một cửa UBND xã.

 

 

10. Quân sự

Ông Nguyễn Văn Đễm

Chỉ huy trưởng Quân sự

- Trình độ chuyên môn: TC quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0989.620.958.  

- Email: qsquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, gồm: Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện dân quân, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Giữ mối liên hệ với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự; Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

 

 

11. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Bà Lương Thị Hiền

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

- Trình độ: ĐH nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0364.969.962

- Email: luongthihien@quangninh.gov.vn hoặc  ubmttqquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã; chỉ đạo công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên  và của Đảng ủy; Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng tháng, quý của Thường trực Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ, BCH Đảng uỷ.

 

Ông Đinh Ngọc Toàn

Chủ tịch Hội Nông dân

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0978.135.816. 

- Email: hndquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH hội Nông dân, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 

Bà Đinh Thị Quyền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 01696.360.255. 

- Email: hlhpnquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH hội Phụ nữ, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 

Ông Phạm Văn Chu

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp. 

- Số điện thoại: . 

- Email: hccbquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH Hội CCB, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi hội thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với BCH Đảng ủy  và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 

Ông Nguyễn Phú Lâm

Bí thư Đoàn Thanh niên

 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý Văn hóa.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 01683.712.010. 

- Email: dtnquangchinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của BCH ĐTN xã, Cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với chi đoàn thôn. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên của tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với BCH Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 3960171