Chi cục Thi hành án

I. THÔNG TIN CHUNG:

 

- Tên cơ quan: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

 

- Điện thoại: 0203.3879.141.

 

- Fax:

 

- Email: cctha.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

 

 

Ông Dương Văn Trường

Chi cục trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: ...

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.141

- Email: truongdv.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án.

 

 

Ông Đinh Văn Tâm

Phó Chi cục trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: ...

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: ...

- Email: tamdv.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án.

 

 

 Ông Lâm Hồng Trường

Phó Chi cục trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01697.191.686.

- Email: truonglh.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án.

 

 

Bà Phạm Minh Hằng

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: ...

- Trình độ LLCT: ...

- Điện thoại: ..

- Email: hangpm.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

 

Ông Đỗ Văn Thành

Thư ký

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0329.866.222.

- Email: thanhdv.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Xử lý công văn đi đến và lưu trữ hồ sơ thi hành án

 

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Thẩm Tra viên

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0988.105.999.

- Email: hanhnt.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thẩm tra hồ sơ và đôn đốc giải quyết thi hành án.

 

Ông Nguyễn Thanh Bình

Cán sự

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0966.396.333.

- Email: ntbinh.qnh@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đôn đốc giải quyết thi hành án.

 

Ông Nguyễn Việt Đại

Thư ký

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0988.795.636.

- Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Đôn đốc giải quyết thi hành án.

 

 

Ông Bùi Đức Anh

Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 01647.469.619.

- Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ tài sản, an ninh trật tự cơ quan.

 

 

Ông Đinh Tiến Thành

Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0989.022.956.

- Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ tài sản, an ninh trật tự cơ quan.

 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Tạp vụ

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 01668.810.919.

- Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

 

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Quá trình hình thành

- Trước năm 1993 công tác Thi hành án dân sự do Tòa án nhân dân các cấp đảm nhiệm, tổ chức thi hành.

- Ngày 06/10/1992, Quốc hội khóa IX thông qua Nghị quyết về việc bàn giao công tác Thi hành án dân sự từ Tòa án các cấp sang cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ngày 21/4/1993, Pháp lệnh Thi hành án dân sự ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/1993.

- Ngày 14/01/2004 Pháp lệnh Thi hành án ra đời, thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993.

- Ngày 14/11/2018 Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XII, kỳ hợp thứ 4 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

 

- Trực tiếp tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định theo quy định tại Điều 35 Luật Thi hành án dân sự.

-  Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

- Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

- Giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 474
Đã truy cập: 4049777