Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

UBND xã Quảng Trung

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Quảng Trung huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Trung huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.193.

- Email: ubndquangtrung.hh@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở

 

II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Quảng Trung là một xã nông nghiệp nằm gần trung tâm huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp Thị trấn Quảng Hà, phía đông giáp xã Phú Hải, phía nam giáp xã Quảng Điền, phía tây giáp xã Quảng Chính và Quảng Long. Diện tích tự nhiên của xã hiện nay là 190,91 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 100,49 ha, còn lại là diện tích đất trồng cây lâu năm, ao, đầm và đất xây dựng. Địa hình trung du, giáp biển, khá bằng phẳng, thoai thoải về phía đông nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. 

Quảng Trung có hai đường trục chính liên xã chạy qua: một trục đường theo hướng Đông Nam nối quốc lộ 18A từ thị trấn Quảng Hà chạy qua xã tới  Quảng Điền và Quảng Phong; một trục đường từ phía Tây Bắc từ xã Quảng Chính chạy qua Quảng Trung đến xã Phú Hải. Hai con đường này giao nhau tại ngã tư trung tâm xã tạo nên một đầu mối giao thông quan trọng, có ý nghĩa về quân sự, kinh tế và giao lưu văn hoá giữa các xã và thị trấn trong huyện. Ngoài ra, Quảng Trung còn có đường công vụ trong dự án quy hoạch xây dựng Khu Công nghiệp Cảng biển Hải Hà chạy song song với đường trục chính của xã tới Quảng Điền, Quảng Phong tạo nên một điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Hệ thống đường liên thôn, liên xã hàng năm được sửa chữa nâng cấp, cơ bản đã được bê tông hoá, thuận lợi cho việc giáo thông đi lại và giao lưu kinh tế, văn hóa với các xã trong  huyện.

 

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Xã Quảng Trung gắn liền với quá trình nhân dân từ thành Hải Phòng, Thái Bình, đi xây dựng kinh tế mới tại xã theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đầu năm 1978, người Hoa về nước, hơn 150 hộ dân từ Hải Phòng ra tiếp quản, xây dựng vùng kinh tế mới với tên xã Hà Cối Nam. Ngày 16 tháng 01 năm 1979 xã Hà Cối Nam được Hội đồng Chính phủ quyết định đổi tên thành đơn vị hành chính xã Quảng Trung. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một thời khắc lịch sử của bao người con của các miền đất Hải Phòng, Thái Bình ra xây dựng kinh tế mới và tiếp quản vùng đất này, bắt đầu mở ra một sự nghiệp mới xây dựng và bảo vệ biên cương - nơi tuyến đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Từ năm 1986 đến nay, nhân dân trong xã đã coi Quảng Trung là quê hương thứ hai của mình, tập trung trí lực vun đắp xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, Đảng bộ xã từng bước trưởng thành vươn lên theo từng giai đoạn phát triển. Đến nay tổng số hộ toàn xã là 417 hộ, 1.383 khẩu, địa bàn có 02 thôn và 04 chi bộ trực thuộc có 52 đảng viên.

Từ năm 1986 thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, cán bộ và nhân dân xã Quảng Trung đã nắm bắt thời cơ đẩy nhanh phát triển kinh tế, tập trung đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, mở rộng phát triển ngành nghề trong nhân dân, chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nông dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, nền kinh tế nhiều thành phần từng bước hình thành và phát huy hiệu quả trong xã hội, tạo điều kiện để xã đạt được những thành tựu lớn, đến nay đạt 18/19 tiêu chí 38/39 chỉ tiêu, xây dựng xã Quảng Trung ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBND XÃ

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Đảng ủy:

Đồng chí Bùi Văn Lương

Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0988.150.288.

- Email: buivanluong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung mọi mặt của Đảng bộ xã, chịu trách nhiệm cao nhất trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và trước Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Trung về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực và chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công.

 

Đồng chí Trần Xuân Thu

Phó Bí thư Thường trực

- Trình độ chuyên môn: ĐH quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 01693.740.115.

- Email: 

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế, chương trình làm việc của Đảng ủy xã; chỉ đạo chuẩn bị chương trình nội dung, triệu tập thành phần tham dự hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Mến

Phó Bí thư

- Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01655.093.299.

- Email: 

- Nhiệm vụ: 

 

2. Hội đồng nhân dân:

Ông Nguyễn Quang Mến

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 01655.093.299.

- Email:

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan cấp trên để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và Hội đồng nhân dân xã theo quy định của theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân xã theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo cụ thể hoá tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của cấp uỷ và của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát hằng năm, chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân ở xã.

 

Ông Trần Văn Phương

Phó Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0988.560.397.

- Email:

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên hằng ngày của Thường trực HĐND xã; thay mặt Chủ tịch HĐND xã giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND xã đi vắng hoặc ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác của Thường trực HĐND xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015.

 

 

3. Ủy ban nhân dân

Ông Bùi Văn Lương

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0988.150.288.

- Email: buivanluong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, của các ngành chuyên môn ở xã theo quy định của pháp luật.

 

Ông Nguyễn Hữu Thái

Phó Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: ĐH nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại : 01238.604.695.

- Email: nguyenhuuthai.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuỷ sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thuỷ lợi; công tác văn hoá thông tin, phát thanh, giáo dục, y tế; phụ trách lĩnh vực vay vốn của các tổ chức Hội;

 

 

4. Văn phòng - Thống kê

 

Bà Nguyễn Thị Thoa

Công chức

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0986.160.333.

- Email: nguyenthithoa.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp UBND xã quản lý về công tác văn phòng - thống kê; Giúp UBND xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc, đôn đốc các ban, ngành thực hiện. Tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND xã trong chỉ đạo thực hiện; Soạn thảo các văn bản của UBND xã; Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ và lưu trữ hồ sơ của UBND xã. In văn bản, tài liệu, chuyển giao văn bản, tài liệu theo quy định, chế độ ban hành văn bản, gửi văn bản và lưu trữ văn bản của UBND xã, của Huyện gửi theo đúng quy định.

Quản lý cơ sở vật chất của cơ quan; Chịu trách nhiệm mua sắm, quản lý tài sản của UBND xã theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã. Bảo đảm các điều kiện tiếp khách, phục vụ hội nghị, cuộc họp, các cuộc làm việc của HĐND – UBND xã. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện, phương tiện phục vụ các hoạt động thường xuyên, đột xuất của HĐND - UBND xã; Làm công tác tổ chức các kỳ họp của UBND và HĐND (nếu TT HĐND yêu cầu) giúp UBND tiếp dân, tiếp khách.

 

Ông Lê Văn Thạo

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01234.137.900.

- Email: levanthao.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp lãnh đạo UBND xã về công tác tổng hợp thống kê trong toàn xã. Phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy xã.

Phụ trách về công tác thi đua, khen thưởng : Giúp Chủ tịch UBND và Hội đồng TĐKT xã về công tác thi đua khen thưởng. Dự thảo các báo cáo, văn bản về công tác TĐ-KT, tham mưu cho UBND xã tổ chức phát động các phong trào thi đua. Quản lý hồ sơ lưu trữ, theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ công chức.

 

 

5. Tư pháp - Hộ tịch

Bà Hoàng Thanh Phượng

Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01668.169.047.

- Email: hoangthanhphuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp UBND xã quản lý về công tác Tư pháp - Hộ tịch; Quản lý tủ sách pháp luật; Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trợ giúp pháp lý cho nhân dân theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoà giải các vụ việc thuộc thẩm quyền; Kiểm tra, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của các Ban ngành được UBND xã phân công soạn thảo; Phối hợp với công an, giúp UBND xã về công tác thi hành án theo nhiệm vụ được phân cấp.

 

 

6. Địa chính - Xây dựng

Ông Phạm Văn Đạt

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế, Trung cấp quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0975.485.911

- Email: phamvandat.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp UBND xã quản lý về công tác Địa chính - Xây dựng, giao thụng thủy lợi; Thống kê số lượng, chất lượng đất đai. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp; thường xuyên theo dõi biến động đất nông nghiệp, đất nhà ở; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích; Phụ trách công tác giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn xã; quản lý, thường xuyên kiểm tra, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông và kênh mương trong khu dân cư và khu vực canh tác.

 

 

7. Văn hóa - Xã hội

Ông Nguyễn Hữu Đức

Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.387.384.

- Email: nguyenhuuduc.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp UBND xã quản lý thực hiện công tác Lao động thương binh và Xã hội; Lập chương trình kế hoạch công tác Lao động thương binh và xã hội trình UBND xã và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã được phê duyệt; Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn xã, quản lý hồ sơ đối tượng hưởng chính sách lao động thương binh và xã hội; Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, hưởng chế độ chính sách ưu đãi, chính sách xã hội; Theo dõi và chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Quản lý sân chơi trẻ em xã.

 

 

Ông Nguyễn Văn Thuận

Công chức

- Trình độ chuyên môn: TC lý luận chính trị.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0973.781.612.

- Email: nguyenvanthuan.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Giúp UBND xã quản lý, thực hiện công tác Văn hoá - Xã hội; Làm công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao văn hoá văn nghệ; quản lý các cơ sở vật chất trang thiết bị ngành văn hoá, hệ thống nhà văn hoá, hệ thống truyền thanh xã; Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; Phụ trách công tác thống kê phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã. 

 

8. Tài chính - Kế toán

Ông Trần Hoài Nam

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0969.361.356.

- Email: tranhoainam.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; t chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

 

 

9. Công an

Ông Bùi Văn Bừng

Trưởng Công an

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.253.336.

- Email: caquangtrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực an ninh trật tự trên toàn xã. Phụ trách tổ chức lực lượng công an xã, nắm trắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, có kế hoạch biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông.

 

10. Quân sự

Ông Đàm Vương Long

Chỉ huy trưởng

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01669091818.

- Email: qsquangtrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực quân sự trên toàn xã. Phụ trách lĩnh vực quân sự: Tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, UBND xã về chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương.

 

11. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ông Trần Xuân Thu

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

- Trình độ chuyên môn: ĐH quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01693.740.115.

- Email: ubmttqquangtrung.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và mô hình hoạt động chung của MTTQ và các đoàn thể xã; chỉ đạo phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ Ban Chấp hành Đảng bộ thị, nghị quyết của Đảng. Phụ trách hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở xã, công tác giám sát và phản biện xã hội. Đề xuất những giải pháp để Đảng ủy, Ban Thường vụ, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

 

Ông Trần Mạnh Khánh

Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0985.632.314.

- Email: hndquangtrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho cấp ủy xã về công tác vận động nhân dân và trực tiếp quan hệ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và MTTQ để thực hiện các nhiệm vụ của hội nông dân trên địa bàn. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, MTTQ trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân.

 

Bà Lương Thị Hiền

Chủ tịch Hội Phụ Nữ

- Trình độ: ĐH nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 01664.969.962

- Email: luongthihien@quangninh.gov.vn hoặc

hlhpnquangtrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác phụ nữ của xã. Chịu trách nhiệm chung trước BCH phụ nữ xã, trước đảng uỷ xã và cấp trên về phong trào phụ nữ và công tác hội. Tham mưu đề xuất với với đảng uỷ xã về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động của hội phụ nữ. Phụ trách công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ trên địa bàn xã.

 

Ông Nguyễn Văn Đêm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ: Trung cấp Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.562.081.

- Email: hcbbquangtrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều lệ hội cựu chiến binh. Phối hợp với  chính quyền, các đoàn thể vận động cán bộ, hội viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, thực hiện quy chế dân chủ tại xã và các phong trào thi đua theo chương trình, nghị quyết của hội cựu chiến binh xã và cấp trên.

 

Ông Lê Văn Thanh

Bí thư Đoàn Thanh niên

- Trình độ chuyên môn: CĐ tin học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01696.767.342.

- Email: dtnquangtrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác ĐTN, vận động đoàn viên thanh niên tổ chức thực hiện Nghị quyết, Điều lệ của Đoàn. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Lãnh đạo trong công tác, định hướng hoạt động của chi đoàn. Lãnh đạo về mặt tư tưởng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, tác động, tổ chức sinh hoạt tư tưởng.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3060
Đã truy cập: 1230305