Đoàn Thanh niên

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 02, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.357.

- Email: dtn.hh@quangninh.gov.vn.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tham mưu với BCH, BTV Huyện Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác, các chương trình, dự án của Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại cơ sở.

- Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của BCH, BTV huyện đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với BCH, BTV Huyện Đoàn các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

- Giúp BCH, BTV Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và công tác đối ngoại của Đoàn. Tổ chức quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện Đoàn.

- Quản lý công tác công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Đoàn cấp trên.

- Được sử dụng con dấu theo quy định và được thực hiện những quyền hạn của cơ quan cấp Huyện.

 

3. Cơ cấu tổ chức:

 

......

Bí thư Huyện Đoàn Hải Hà - Phó Trưởng Khối – Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền vận động cơ quan Khối MTTQ& các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: ..

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại: .....

- Email: 

- Trách nhiệm, nhiệm vụ: Vai trò lãnh đạo chung công tác Đoàn – Hội – Đội; Quản lý cán bộ cơ quan; Các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan; nghiên cứu xử lý thông tin hai chiều giữa Huyện Đoàn với Thường trực và các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn, với Thường trực Huyện ủy và các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; với lãnh đạo HĐND - UBND huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện; MTTQ và các đoàn thể huyện; với lãnh đạo cấp ủy các cơ sở Đoàn trực thuộc; Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, phối hợp với cấp ủy cơ sở báo cáo thường trực Huyện ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ Đoàn cấp cơ sở; Phụ trách điều hành nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền – Vận động cơ quan Khối.

 _________________________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Bí thư Huyện Đoàn Hải Hà

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3763.596 - 0906.000.910.

- Email: nguyenthimaihuong.hh@quangninh.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Trực tiếp điều hành, đôn đốc, kiểm tra công việc hàng ngày trên cơ quan đối với cán bộ cơ quan và đối với các hoạt động của các cơ sở Đoàn – Đội theo mảng công việc phụ trách; Phụ trách chỉ đạo công tác Đoàn – Đội trường học, là chủ tịch Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Là chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn, trực tiếp phụ trách hoạt động của Uỷ Ban kiểm tra Huyện Đoàn; Tham gia Phó chủ tịch Hội cựu TNXP; Tham gia nhiệm vụ văn phòng Khối MTTQ và các đoàn thể huyện

  _________________________________________________________________________________

 

Bà Trần Thị Minh Châu

Cán bộ Huyện Đoàn Hải Hà - Cán bộ Tiểu ban Kiểm tra - Giám sát Khối MTTQ và các đoàn thể  CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0367.626.866

- Email:

- Chức năng, Nhiệm vụ: Phụ trách phong trào xung kích, tình nguyện và các phong trào đồng hành, hỗ trợ thanh niên; công tác tư vấn, giới thiệu nghề nghiệp, việc làm; mô hình kinh tế thanh niên; Tham mưu cho đồng chí Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội các hoạt động liên quan đến công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác Đoàn – Đội trường học; Phụ trách công tác tuyên giáo của Đoàn: Quản lý trang mạng xã hội Facebook Tuổi Trẻ Hải Hà, viết tin bài hoạt động của tổ chức gửi Webside tinhdoanquangninh.vn và Cổng thông tin thành phần Hải Hà; Phụ trách, tham mưu công tác giáo dục pháp luật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

  _________________________________________________________________________________

 

Ông Phạm Vũ Long

Cán bộ Huyện Đoàn Hải Hà - Cán bộ Tiểu ban Tuyên truyền vận động cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0982334445

- Email:

- Chức năng, Nhiệm vụ: Tham mưu, quản lý hồ sơ tổ chức Đoàn và đoàn viên, Tham mưu các văn bản kiểm tra thực hiện Điều lệ Đoàn; kiểm tra đánh giá đi đua cơ sở; giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218; tiếp nhận giải quyết đơn thư liên quan đến tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên; Phụ trách Công tác văn phòng cơ quan Huyện Đoàn,  Tham mưu báo cáo công tác Đoàn hàng tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo của Huyện Đoàn gửi mail cho đồng chí Bí thư trước ngày 05 hằng tháng; Phụ trách công tác theo dõi thi đua khen thưởng của Đoàn; Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hà Tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam về toàn bộ các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội LHTN Việt Nam, phụ trách theo dõi các CLB, Đội nhóm thanh niên, các đội nhóm thanh niên tình nguyện.

 
 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1600
Đã truy cập: 4003138