Trung tâm BDCT

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.220 - 0203.3879.189 - 0203.3761.123.

- Email: ttbdct.hh@quangninh.gov.vn

 

II. Quá trình hình thành và phát triển

Khởi nguồn từ một bộ phận huấn học của Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm nhiệm vụ bồi dưỡng chương trình lý luận cơ sở (1973) vươn lên giảng dạy chương trình sơ cấp lý luận. Trước yêu cầu đổi mới của đất nước và tình hình cụ thể của địa phương, UBND huyện Quảng hà đã có quyết định ghép 4 trường: Trường Đảng trực thuộc Huyện ủy; Trường BTVH thuộc phòng giáo dục huyện; Trường Quản lý kinh tế nông nghiệp thuộc Phòng Nông nghiệp; Trường Quản lý hành chính thuộc Phòng tổ chức – LĐ – TB & XH thành Trường cán bộ huyện với 4 nhiệm vụ là giáo dục lý luận chính trị; bồi dưỡng quản lý nhà nước; quản lý kinh tế và dạy bổ túc văn hóa cấp 3. Trường cán bộ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/1990.

Ngày 22/3/1994, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, Trường Cán bộ huyện chuyển thành Trung tâm dạy nghề huyện Quảng Hà. Ngoài những nhiệm vụ của Trường, Trung tâm còn thêm chức năng dạy nghề cho con em nhân dân trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Thực hiện Quyết định 100 -QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 780-TB/TU ngày 15/9/1995 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở cấp huyện. Ngày 30/7/1996 Huyện ủy Quảng Hà (Hải hà) ra Quyết định thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

* Vị trí, chức năng

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

* Nhiệm vụ

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

 

IV. Cơ cấu tổ chức:

                                     

Đồng chí Bùi Văn Vượng

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Triết học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp. 

- Điện thoại: 0203.3879.465 - 0972.421.692.

- Email: buivanvuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

          

_________________________________________________________

Đồng chí Nguyễn Đức Hà

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLKT.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0912.558.617.

- Email: .

- Nhiệm vụ:

_________________________________________________________

Bà Vũ Thị Yến 

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3761.123 - 0975.970.522.

- Email:

- Nhiệm vụ:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 761
Đã truy cập: 3729268