Trung tâm dân số - KHHGĐ

I. Thông tin chung:

 

- Tên cơ quan: Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Số 93, phố Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

 

- Điện thoại: 0203.3763.798.

 

- Email:   ttdskhhgd.hh@quangninh.gov.vn

 

 

Trụ sở

 

II. Cơ cấu tổ chức:

 

   

Ông Bùi Quang Quân

Phó Giám đốc


- Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.736.343.

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo mảng truyền - Giáo dục. Tham mưu giúp Giám đốc giải quyết các công việc về chuyên môn và đánh giá thi đua công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn.

 Ông Đặng Quyết Thắng

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0989.261.188.

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách mảng thống kê, tổng hợp.

Bà Lê Thị Thu Hằng

Nhân viên


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0963.386.588.

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách mảng truyền thông - dịch vụ; Kiêm văn thư.

 Bà Nguyễn Thị Nga

 

Kế toán


- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0974.989.489.

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách mảng kế toán.

 

III. Qua trình hình thành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Quá trình hình thành

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Hải Hà thành lập từ ngày 06/8/2008.

Theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 về việc chuyển Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện từ trực thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ, Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

2. Chức năng:

a. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện;

b. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện chịu sự quản lý về chuyên môn của Chi cục Dân số - KHHGĐ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các Trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Uỷ ban nhân dân huyện;

c. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông, giáo dục về Dân số - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện phê duyệt và giao hàng năm.

b. Triển khai, phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn để thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

c. Triển khai, phối hợp thực hiện cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện.

d. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn, kỹ thuật các hoạt động về Dân số - KHHGĐ của cán bộ viên chức dân số cấp xã và đội ngũ cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, bản, khu phố

e. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số - KHHGĐ, các dự án khác được UBND huyện phân công.

f. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức dân số các xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, bản, khu phố.

g. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ/SKSS.

h. Kết hợp cùng UBND các xã, thị trấn quản lý cán bộ, viên chức và hợp đồng làm công tác Dân số - KHHGĐ tại địa phương. Chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và hợp đồng. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Quản lý đội ngũ cộng tác viên Dân số - KHHGĐ ở các thôn, bản, khu phố.

i. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

j. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện và Chi cục Dân số - KHHGĐ giao.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35.
Đã truy cập: 13369.