Ban Tuyên giáo Huyện ủy

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 02 - Ngô Quyền - Quảng Hà - Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.165.

- Fax:

- Email:

 

 Ảnh trụ sở

 

II. Cơ cấu tổ chức:

 

   

Đồng chí Bùi Văn Vượng

Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Triết học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp. 

- Điện thoại: 0203.3879.465 - 0972.421.692.

- Email: buivanvuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật

   
 

Đồng chí Ngô Thị Mai Linh

Phó Trưởng ban

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Lịch sử.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0969.898.464.

- Emai: .

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

   
   

Đồng chí Khổng Thị Thanh Hải

Phó Trưởng ban

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0973.650.952.

- Email:

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

   
   

Đồng chí Vũ Thị Yến 

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3761.123 - 0975.970.522.

- Email:

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

Theo Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện uỷ.

- Nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy có 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản:

(1) Nghiên cứu, đề xuất tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; Tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Huyện uỷ về công tác tuyên giáo.

(2) Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng; Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cơ sở; Hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ; Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

(3) Thẩm định, thẩm tra các Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng.

(4) Phối hợp xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

(5) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1738
Đã truy cập: 4003276