Trang chủ Văn bản QPPL
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Hải Hà
15/12/2022 16: 00:00
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hải Hà
13/12/2022 16: 15:00
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, thị trấn
30/09/2022 15: 50:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hà
16/05/2022 17: 25:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Hải Hà
06/05/2022 16: 15:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Hà
29/04/2022 17: 25:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Hà
29/04/2022 17: 25:00
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hải Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/02/2022 16: 15:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hà
20/12/2021 16: 00:00
Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Hải Hà
17/05/2021 17: 30:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 50
Đã truy cập: 3240027