Trang chủ Văn bản QPPL
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Hà
23/03/2023 16: 20:00
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Hải Hà
15/12/2022 16: 00:00
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hải Hà
13/12/2022 16: 15:00
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, thị trấn
30/09/2022 15: 50:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hà
16/05/2022 17: 25:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Hải Hà
06/05/2022 16: 15:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Hà
29/04/2022 17: 25:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Hà
29/04/2022 17: 25:00
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hải Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/02/2022 16: 15:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hà
20/12/2021 16: 00:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1589
Đã truy cập: 3461051