Trang chủ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
21/09/2022 14: 40:00
Công văn về việc triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp
16/09/2022 10: 00:00
Hải Hà: Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về ATGT, ma túy, tảo hôn và hôn nhân cận huyết
09/09/2022 16: 10:00
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
08/09/2022 09: 15:00
Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 2022 tại huyện Hải Hà
17/08/2022 11: 00:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà trọ trên địa bàn huyện Hải Hà
17/06/2022 14: 15:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện
17/06/2022 14: 00:00
Tập huấn về phổ biến giáo dục pháp luật cho 125 đồng chí tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở
25/05/2022 17: 00:00
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025
19/04/2022 13: 45:00
Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
11/03/2022 16: 20:00
123

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1437
Đã truy cập: 2749019