Trang chủ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
17/01/2022 16: 30:00
Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
17/01/2022 16: 25:00
Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
07/01/2022 16: 25:00
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
07/01/2022 16: 15:00
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
07/01/2022 16: 00:00
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
28/12/2021 09: 23:00
Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
27/12/2021 08: 20:00
Thông tư số 22/2021/TT_BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công thương Quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính...
23/12/2021 15: 00:00
Nghị định số 113/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/20217/NĐ-CP ngày 06/11/20217 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
21/12/2021 16: 26:00
Một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020
19/08/2021 08: 45:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1463
Đã truy cập: 2281363