Trang chủ Tin Bầu cử 2021
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 07: Xã Đường Hoa)
14/05/2021 09: 20:00
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 06: Xã Quảng Phong, xã Cái Chiên)
14/05/2021 09: 15:00
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 05: Xã Quảng Đức, xã Quảng Thành)
14/05/2021 09: 10:00
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 04: Xã Quảng Minh)
14/05/2021 09: 05:00
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 03: Xã Quảng Chính, xã Quảng Thịnh)
14/05/2021 09: 00:00
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 02: Xã Quảng Long, xã Quảng Sơn)
14/05/2021 08: 55:00
Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 01: Thị trấn Quảng Hà)
14/05/2021 08: 50:00
Xã Đường Hoa ra quân tổ chức tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân đang khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển
13/05/2021 16: 10:00
Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại huyện Hải Hà
12/05/2021 16: 30:00
Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại huyện Hải Hà
12/05/2021 16: 15:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 1812763