Trang chủ Bầu cử 2021 - VBH
Về việc tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
26/02/2021 16: 00:00
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn bị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện
24/02/2021 16: 20:00
Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/02/2021 14: 00:00
Thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/02/2021 16: 30:00
Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 10: 41:00
Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện về đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
26/01/2021 10: 37:00
Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện về việc thành lập Ủy ban Bầu cử huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 10: 35:00
Công văn số 45/UBND-TCNV ngày 07/01/2021 của UBND huyện về thành lập Ủy ban Bầu cử cấp xã và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận...
26/01/2021 10: 31:00
Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 19/01/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc Bầu cử đại biểu...
26/01/2021 10: 26:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1343
Đã truy cập: 1693157