Trang chủ Bầu cử 2021 - VBTW
Thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về hướng dẫn MTTQVN tham gia công tác bầu cử...
26/01/2021 10: 10:00
Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 10: 08:00
Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 10: 07:00
Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQVN ngày 15/01/2021 về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử...
26/01/2021 10: 05:00
Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 10: 03:00
Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc Bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 10: 01:00
Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...
26/01/2021 09: 59:00
Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 09: 56:00
Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 09: 54:00
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/01/2021 09: 52:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 521
Đã truy cập: 1812914