Trang chủ Lấy ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Hải Hà
12/10/2023 16: 31:00
UBND xã Quảng Chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
03/03/2023 15: 51:00
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND huyện Hải Hà về "Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)"
15/02/2023 15: 23:00
Lấy ý kiến tham gia Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức
18/04/2022 15: 45:00
Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức về dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11/03/2022 07: 45:00
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho xã Quảng Long và xã Quảng Thành (lần 3)
28/12/2021 16: 15:00
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho xã Quảng Long và xã Quảng Thành (lần 2)
21/12/2021 16: 20:00
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho xã Quảng Long và xã Quảng Thành (lần 1)
14/12/2021 16: 25:00
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
29/11/2021 16: 25:00
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho xã Quảng Thành và xã Quảng Chính - Lần 2
07/01/2021 11: 30:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1764
Đã truy cập: 4003302