Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/03/2020 08: 00:00
Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
28/02/2020 14: 30:00
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn (2018 - 2020)
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
25/12/2019 16: 25:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 916
Đã truy cập: 2570290