Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/07/2020 16: 00:00
Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
10/07/2020 16: 00:00
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri (Trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa IV)
01/07/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/04/2020 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/04/2020 16: 15:00
Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện; tạm giãn tiến độ khởi công mới một số công trình năm 2020
24/04/2020 16: 15:00
Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường năm 2020) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/04/2020 08: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/03/2020 08: 15:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 750
Đã truy cập: 2570124