Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
04/08/2020 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 25:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 20:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 15:00
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
04/08/2020 16: 15:00
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 15:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 10:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 05:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 918
Đã truy cập: 2570292