Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
28/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 20:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 10:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 00:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 08: 20:00
Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040
28/08/2020 08: 15:00
HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 15, Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/08/2020 11: 30:00
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
04/08/2020 16: 45:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 30:00
Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
04/08/2020 16: 30:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 2508826