Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về việc bã bỏ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng xây dựng...
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về việc chi ngân sách huyện bằng nguồn tăng thu năm 2019
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về việc chi ngân sách bằng nguồn dự phòng năm 2019
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 25:00
Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của Hội động nhân dân huyện khóa IV
25/12/2019 16: 25:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 1764123