Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Hải Hà: Khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2020 14: 00:00
Thông báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/11/2020 16: 30:00
Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 18
15/11/2020 11: 15:00
HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/09/2020 10: 00:00
Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 16, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 16: 15:00
HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
28/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 20:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 10:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 00:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 08: 20:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 870
Đã truy cập: 2112032