Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 15:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 10:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 05:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2020 16: 00:00
Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/07/2020 16: 00:00
Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
10/07/2020 16: 00:00
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri (Trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa IV)
01/07/2020 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 633
Đã truy cập: 1764126