Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
HĐND huyện Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
31/03/2023 17: 17:00
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Hải Hà thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V.
31/03/2023 16: 28:00
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/11/2022 16: 25:00
HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 09 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/10/2022 07: 44:00
Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
26/10/2022 16: 45:00
Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà
26/10/2022 16: 45:00
Nghị quyết thông qua Đề án phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030
26/10/2022 16: 25:00
Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/10/2022 15: 55:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/10/2022 15: 40:00
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Hội nghi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V
11/08/2022 09: 15:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1380
Đã truy cập: 3239941