Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/04/2020 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/04/2020 16: 15:00
Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường năm 2020) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/04/2020 08: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/03/2020 08: 15:00
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/03/2020 08: 00:00
Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
28/02/2020 14: 30:00
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn (2018 - 2020)
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/12/2019 16: 30:00
123

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1095
Đã truy cập: 1115824