Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/09/2020 10: 00:00
Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 16, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 16: 15:00
HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
28/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 20:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 10:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 09: 00:00
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/08/2020 08: 20:00
Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040
28/08/2020 08: 15:00
HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 15, Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/08/2020 11: 30:00
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IV
04/08/2020 16: 45:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 93
Đã truy cập: 1362983