Trang chủ Họp HĐND thường kỳ
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân huyện bầu
16/12/2023 08: 53:00
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân huyện bầu
15/12/2023 08: 12:00
Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/06/2023 08: 41:00
HĐND huyện Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
31/03/2023 17: 17:00
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Hải Hà thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V.
31/03/2023 16: 28:00
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/11/2022 16: 25:00
HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 09 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/10/2022 07: 44:00
Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
26/10/2022 16: 45:00
Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà
26/10/2022 16: 45:00
Nghị quyết thông qua Đề án phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030
26/10/2022 16: 25:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1577
Đã truy cập: 4003115