Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Xây dựng đường trụ thôn (Đoạn từ nhà ông Giang đến nhà ông Hội) và cổng thôn 5 xã Quảng Phong
16/09/2020 16: 05:00
Quyết định về việc điều hòa nguồn vốn nông thôn mới năm 2019
15/08/2019 16: 00:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn 135 năm 2019
09/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
09/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn chấm điểm năm 2019
09/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc đính chính các phụ biểu kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019
09/08/2019 16: 15:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc điều hòa và phân bổ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2019
09/08/2019 16: 00:00
Quyết định về việc hoàn trả giá trị đầu tư hạ tầng khu tái định cư 8 ha cho Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam (đợt 2)
04/07/2019 16: 00:00
Quyết định về việc điều hòa và phân bổ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2019
15/05/2019 16: 00:00
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
22/03/2019 16: 00:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1337
Đã truy cập: 1535929