Trang chủ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Quyết định về việc điều hòa nguồn vốn nông thôn mới năm 2019
15/08/2019 16: 00:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn 135 năm 2019
09/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
09/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn chấm điểm năm 2019
09/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc đính chính các phụ biểu kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019
09/08/2019 16: 15:00
Quyết định về việc đính chính phụ biểu kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc điều hòa và phân bổ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2019
09/08/2019 16: 00:00
Quyết định về việc hoàn trả giá trị đầu tư hạ tầng khu tái định cư 8 ha cho Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam (đợt 2)
04/07/2019 16: 00:00
Quyết định về việc điều hòa và phân bổ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2019
15/05/2019 16: 00:00
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn Chương trình 135 năm 2019
22/03/2019 16: 00:00
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
22/03/2019 16: 00:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3.
Đã truy cập: 31933.