Trang chủ Kết quả lựa chọn nhà thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường THCS Quảng Minh; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khu nhà hiệu bộ
09/08/2019 16: 20:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường THCS Đường Hoa; Hạng mục: Cải tại, sửa chữa khu nhà hiệu bộ
09/08/2019 16: 20:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường tiểu học Quảng Phong (điểm trưởng Tầm Tấu); Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh học sinh
09/08/2019 16: 15:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường tiểu học Quảng Sơn II (điểm trường Pạc Sủi); Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh học sinh
09/08/2019 16: 15:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường Tiểu học Quảng Đức (điểm trường Pạc Này); Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh học sinh
09/08/2019 16: 10:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình - thuộc dự án: Đập phục vụ tưới tiêu khu vực nhà ông Voòng Tắc Coóng
07/08/2019 16: 30:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình - Thuộc dự án: Đập dâng nước tưới khu nhà ông Chìu Quay Mềnh
07/08/2019 16: 25:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình - thuộc dự án: Kiên cố hóa kênh tưới đoạn từ nhà ông Chăn Thống đến nhà ông Chăn Lồng
07/08/2019 16: 15:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình - Thuộc dự án: Mương thôn 3
07/08/2019 16: 00:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình - thuộc dự án: Kiên cố hóa kênh tưới khu nhà ông Dì Phát đoạn từ đầu nguồn đến nhà ông Chìu Chăn Hếnh
07/08/2019 16: 00:00
12345

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 132
Đã truy cập: 2860946