Trang chủ Khen thưởng
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua yêu nước huyện Hải Hà giai đoạn 2015 - 2020
23/06/2020 16: 00:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" huyện Hải Hà giai đoạn 2017 - 2020
23/06/2020 16: 00:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án "Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020
22/06/2020 17: 00:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật huyện Hải Hà
12/06/2020 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196. Đề án 371 trên địa bàn huyện Hải Hà (giai đoạn 2016 - 2020)
12/06/2020 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020
25/05/2020 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chấp hành tốt các chính sách về thuế năm 2019
22/05/2020 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
23/04/2020 16: 00:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" giai đoạn 2015 - 2020 trong ngành Công an
06/03/2020 14: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
27/02/2020 14: 15:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 397
Đã truy cập: 1862297