Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Khen thưởng
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát huy vai trò người uy tín trong vùng đồng bào DTTS năm 2018
21/01/2019 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018
20/01/2019 16: 00:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018
10/01/2019 16: 00:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 196, Đề án 371 của huyện năm 2018
09/01/2019 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2018
09/01/2019 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2018
09/01/2019 16: 30:00
Quyết định về việc khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018
09/01/2019 16: 15:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có thành tích xuất sắc trong năm 2018
08/01/2019 16: 15:00
Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo và hiến máu tình nguyện năm 2018
08/01/2019 16: 15:00
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2018
08/01/2019 16: 00:00
1234

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 618
Đã truy cập: 1376207