Trang chủ BC đất đai - dân số - lao động
Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp tết Nguyên đán 2023
25/12/2022 16: 25:00
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường
16/12/2022 16: 45:00
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác y tế tháng 12 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2023
15/12/2022 16: 15:00
Báo cáo Công tác y tế - Dân số KHHGĐ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện
10/11/2022 16: 15:00
Báo cáo Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Lao động - Việc làm, GDNN, BTXH, BVCSTE-BĐG và Phòng, chống TNXH năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022
20/09/2022 16: 25:00
Báo cáo Công tác y tế - Dân số KHHGĐ 9 tháng năm 2022
08/09/2022 16: 15:00
Báo cáo Kết quả thực hiện những quy định riêng đối với lao động nữ và đảm bảo Bình đẳng giới tại Trƣờng Mầm non trên địa bàn huyện Hải Hà
29/07/2022 16: 25:00
Báo cáo Công tác y tế - Dân số KHHGĐ 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
15/06/2022 16: 15:00
Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn"
24/05/2022 16: 25:00
Báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản (năm 2020 và 2021)
19/04/2022 16: 00:00
1234

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 3553878