Trang chủ BC đất đai - dân số - lao động
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
14/06/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn huyện Hải Hà
04/06/2019 16: 30:00
Báo cáo công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2018
01/06/2019 16: 20:00
Báo cáo công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình 5 tháng đầu năm 2019
24/05/2019 16: 30:00
Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện
23/04/2019 16: 30:00
Báo cáo tăng cường công tác quản lý đất đai và rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo
27/03/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
04/12/2018 16: 00:00
Báo cáo đăng ký kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019
23/11/2018 16: 30:00
Báo cáo công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình 9 tháng đầu năm 2018
12/09/2018 16: 30:00
Báo cáo tình hình phục vụ xây dựng đề án hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới
03/08/2018 16: 30:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 706
Đã truy cập: 802904