Trang chủ BC đất đai - dân số - lao động
Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp, tiến độ kiểm kê đất đai, lập hồ sơ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hà
11/02/2020 08: 00:00
Báo cáo kết quả công tác tài nguyên- môi trường 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
18/09/2019 16: 30:00
Báo cáo công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình 9 tháng năm 2019
17/09/2019 16: 30:00
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
14/06/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả công tác tài nguyên- môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
13/06/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn huyện Hải Hà
04/06/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Lao động, Thương binh và Xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
04/06/2019 16: 30:00
Báo cáo công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2018
01/06/2019 16: 20:00
Báo cáo công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình 5 tháng đầu năm 2019
24/05/2019 16: 30:00
Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện
23/04/2019 16: 30:00
123

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 884
Đã truy cập: 2966789