Trang chủ BC vệ sinh thực phẩm - môi trường
Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022
17/01/2023 16: 15:00
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủ sản và xây dựng các công trình nổi trên địa bàn huyện năm 2022
27/12/2022 16: 30:00
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường
16/12/2022 16: 45:00
Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tự nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 và kế hoạch trọng tâm năm 2023
08/12/2022 18: 00:00
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
24/11/2022 16: 30:00
Báo cáo Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
16/11/2022 16: 15:00
Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn huyện Hải Hà
28/09/2022 16: 00:00
Báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm ((2011-2021)
06/09/2022 16: 25:00
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chương trình Hành động số 68/CTr-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường
22/08/2022 16: 00:00
Báo cáo Kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
10/06/2022 16: 15:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1450
Đã truy cập: 3460912