Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ BC vệ sinh thực phẩm - môi trường
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý I/2020
14/03/2020 09: 00:00
Báo cáo tình hình triển khai các Quy hoạch và Đề án cải thiện môi trường
20/02/2020 16: 30:00
Báo cáo kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 09/2019
02/10/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả công tác tài nguyên- môi trường 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
18/09/2019 16: 30:00
Báo cáo công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình 9 tháng năm 2019
17/09/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 01/01/2017 đến 30/06/2019
06/09/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp của ngành Y tế 6 tháng năm 2019
18/06/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 6 tháng năm 2019
18/06/2019 16: 30:00
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện
18/06/2019 16: 00:00
Báo cáo kết quả công tác tài nguyên- môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
13/06/2019 16: 30:00
123

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 664
Đã truy cập: 1376253