Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng - Bà Trần Thị Tuyết (Khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
09/10/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Trần Vũ Nam (Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
02/10/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Công ty TNHH Hưng Vũ Hải Hà (Thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
22/09/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Tằng A Nhì (Bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà)
14/09/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Bùi Tiến Phong (Thôn 2, xã Quảng Long, huyện Hải Hà)
26/08/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Bà Đinh Thị Lần (Thôn 1, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà)
26/08/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Bà Nguyễn Thị Ngoãn (Thôn 2, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
24/08/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Phạm Minh Tuấn (Phố Trần Quốc Toản, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
17/08/2020 16: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Lê Nguyễn Tiến Hùng (Khu Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
31/07/2020 17: 00:00
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà)
13/07/2020 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1321
Đã truy cập: 1535913