Trang chủ Lịch công tác UBND
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2023
01/08/2023 16: 29:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2023
01/08/2023 16: 25:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2023
30/06/2023 16: 24:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2023
02/06/2023 16: 21:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2023
04/05/2023 16: 20:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2023
07/04/2023 16: 17:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2023
10/03/2023 16: 15:00
Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2023
03/02/2023 17: 12:00
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 01 năm 2023
06/01/2023 16: 00:00
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 12 năm 2022
02/12/2022 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 3553807