Trang chủ Tham nhũng suy thoái
Hải Hà: Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng và công tác kê khai tài sản theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
15/10/2021 17: 15:00
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
29/01/2021 14: 00:00
Công văn V/v thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo những tháng cuối ăm 2020
11/08/2020 16: 00:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
14/04/2020 08: 00:00
Công văn V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
31/03/2020 16: 00:00
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
25/02/2020 16: 15:00
V/v nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 20/01/2020
13/02/2020 11: 18:00
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2020
27/12/2019 16: 15:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 10: 15:00
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2019
22/10/2019 10: 00:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1478
Đã truy cập: 2281378