Trang chủ Tham nhũng suy thái
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2020
27/12/2019 16: 15:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 10: 15:00
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2019
22/10/2019 10: 00:00
Về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 09: 45:00
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
18/10/2019 10: 30:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
07/10/2019 16: 00:00
V/v thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng
17/06/2019 16: 30:00
Đường dây nóng về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
23/05/2019 11: 00:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
10/04/2018 09: 30:00
Quảng Minh xây dựng Đảng, chính quyền từ lòng dân
13/11/2017 11: 30:00
Thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Việc tiếp...
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 3254.