Trang chủ Phòng, chống tham nhũng, suy thoái
Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
30/11/2022 15: 00:00
Chủ động tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
28/10/2022 17: 00:00
Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2020 và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện...
24/10/2022 16: 45:00
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
26/01/2022 16: 30:00
Hải Hà: Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng và công tác kê khai tài sản theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
15/10/2021 17: 15:00
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2021
08/02/2021 11: 15:00
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
29/01/2021 14: 00:00
Công văn V/v thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo những tháng cuối ăm 2020
11/08/2020 16: 00:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
14/04/2020 08: 00:00
Công văn V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
31/03/2020 16: 00:00
123

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1059
Đã truy cập: 2966964