Trang chủ Chính sách ưu đãi đầu tư
Triển khai đăng ký các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020, triển khai chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
27/08/2019 16: 00:00
Chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020
01/01/2019 16: 00:00
Bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
11/05/2018 14: 00:00
Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
10/05/2018 14: 00:00
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu bổ sung về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
30/05/2017 11: 00:00
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
11/05/2017 10: 00:00
Về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng...
Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh
11/05/2017 09: 00:00
Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh...
Quyết định số 2433/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh
10/05/2017 16: 00:00
Về một số chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo...
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính
10/05/2017 15: 00:00
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn...
Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính
01/05/2017 15: 00:00
Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật...
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 588
Đã truy cập: 4049891