Trang chủ Danh mục thu hút đầu tư
Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trùng tu tôn tạo đền Trần Hưng Đạo và xây njg Chùa tại xã Phú Hải (cũ), huyện Hải Hà)
21/03/2020 09: 00:00
Dự án trùng tu tôn tạo đền Trần Hưng Đạo và xây njg Chùa tại xã Phú Hải (cũ), huyện Hải Hà)
21/03/2020 09: 00:00
Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2020, định hướng đến năm 2021 huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
04/03/2020 17: 25:00
Bổ sung thông tin danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư huyện Hải Hà năm 2019, định hướng đến năm 2020
19/06/2019 16: 00:00
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hà
25/04/2019 16: 30:00
Công bố danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của huyện Hải Hà năm 2019, định hướng đến năm 2020
22/01/2019 16: 00:00
Công bố danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư huyện Hải Hà năm 2018, định hướng giai đoạn 2018 - 2020
10/08/2018 10: 00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hải Hà
15/06/2017 10: 00:00
Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sử...
Phụ lục: Thông tin dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2017 - 2020
22/03/2017 09: 05:00
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào khu du lịch xã đảo Cái Chiên
22/03/2017 09: 00:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 2561024