Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Danh mục thu hút đầu tư
Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trùng tu tôn tạo đền Trần Hưng Đạo và xây njg Chùa tại xã Phú Hải (cũ), huyện Hải Hà)
21/03/2020 09: 00:00
Dự án trùng tu tôn tạo đền Trần Hưng Đạo và xây njg Chùa tại xã Phú Hải (cũ), huyện Hải Hà)
21/03/2020 09: 00:00
Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2020, định hướng đến năm 2021 huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
04/03/2020 17: 25:00
Bổ sung thông tin danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư huyện Hải Hà năm 2019, định hướng đến năm 2020
19/06/2019 16: 00:00
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hà
25/04/2019 16: 30:00
Công bố danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của huyện Hải Hà năm 2019, định hướng đến năm 2020
22/01/2019 16: 00:00
Công bố danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư huyện Hải Hà năm 2018, định hướng giai đoạn 2018 - 2020
10/08/2018 10: 00:00
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hải Hà
15/06/2017 10: 00:00
Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sử...
Phụ lục: Thông tin dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2017 - 2020
22/03/2017 09: 05:00
Du lịch Hải Hà
22/03/2017 09: 00:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 1524913