Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Cải cách hành chính
Hải Hà tổ chức hội nghị tuyên truyền về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020
09/10/2020 16: 30:00
Hải Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030
29/07/2020 14: 15:00
Chặng đường 10 năm thực hiện cải cách hành chính ở Hải Hà
05/06/2020 11: 15:00
Đảng bộ Trung tâm Y tế Hải Hà đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
26/05/2020 14: 00:00
Hải Hà: Đưa thủ tục Cấp thẻ căn cước công dân vào Trung tâm Hành chính công
05/05/2020 10: 50:00
Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hà năm 2019
30/04/2020 08: 00:00
Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện
30/04/2020 07: 13:17
Công an huyện Hải Hà tăng cường cấp thẻ căn cước công dân lưu động
19/11/2019 16: 15:00
UBND huyện Hải Hà tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
11/11/2019 11: 30:00
Hải Hà tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính
28/10/2019 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1393
Đã truy cập: 1535985