Trang chủ Lĩnh vực Lao động
Ông: Đinh Như Quê - thôn 5 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Hính - thôn 2 - xã Đường Hoa - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Mềm - thôn 9 - xã Đường Hoa - Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Thấy - thôn 2 - xã Đường Hoa - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Nghĩ - thôn 2 - xã Đường Hoa - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Đinh Văn Vĩnh - thôn 3 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Lại Thị Mít - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Lại Thị Mít - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc dừng trợ cấp xã hội
Bà: Nguyễn Thị Sỉnh - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Ông: Vũ Văn Hoàn - thôn 9 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2082
Đã truy cập: 3844049