Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Lĩnh vực Lao động
Bà: Đinh Thị Hính - thôn 2 - xã Đường Hoa - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Mềm - thôn 9 - xã Đường Hoa - Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Thấy - thôn 2 - xã Đường Hoa - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Bà: Đinh Thị Nghĩ - thôn 2 - xã Đường Hoa - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Đinh Văn Vĩnh - thôn 3 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Lại Thị Mít - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Lại Thị Mít - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc dừng trợ cấp xã hội
Bà: Nguyễn Thị Sỉnh - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Ông: Vũ Văn Hoàn - thôn 9 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
Vũ Văn Xình - thôn 10 - xã Quảng Chính - huyện Hải Hà
15/02/2017 15: 00:00
Quyết định Về việc trợ cấp xã hội
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 608
Đã truy cập: 1524909