Trang chủ Báo cáo của UBND huyện
Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022
17/01/2023 16: 15:00
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủ sản và xây dựng các công trình nổi trên địa bàn huyện năm 2022
27/12/2022 16: 30:00
Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp tết Nguyên đán 2023
25/12/2022 16: 25:00
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường
16/12/2022 16: 45:00
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác y tế tháng 12 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2023
15/12/2022 16: 15:00
Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tự nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 và kế hoạch trọng tâm năm 2023
08/12/2022 18: 00:00
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
06/12/2022 16: 15:00
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
24/11/2022 16: 30:00
Báo cáo Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
16/11/2022 16: 15:00
Báo cáo Công tác y tế - Dân số KHHGĐ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện
10/11/2022 16: 15:00
12345

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1488
Đã truy cập: 3460950