Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Trần Thị Xinh - thôn 4 - xã Quảng Minh - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
27/12/2016 17: 00:00
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Vũ Duy Quyện - thôn 1 - xã Quảng Phong - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
27/12/2016 17: 00:00
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI GÀ RÂU CÁI CHIÊN
16/09/2016 18: 00:00
Nội dung:
Vũ Văn Thiết - Thôn Đông Hải - xã Quảng Thành - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
16/09/2016 18: 00:00
Nội dung:

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 376
Đã truy cập: 1477212