Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Hoàng Văn An - Thôn 3, xã Tiến Tới)
07/01/2019 16: 30:00
Đinh Văn Trường - Thôn 1 - xã Quảng Chính - Hải Hà - Quảng Ninh
13/12/2016 15: 00:00
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Trần Hương Giang - thôn 6 - Quảng Thành - Hải Hà - Quảng Ninh
13/12/2016 15: 00:00
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Đặng Văn Bình - thôn 6 - xã Quảng Điền - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
07/12/2016 15: 40:00
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Đoàn Thị Giang - thôn 2 - xã Quảng Minh - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
17/09/2016 09: 00:00
Nội dung:
Lê Văn Thìn - thôn 2 - xã Quảng Trung - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
17/09/2016 09: 00:00
Nội dung:
Đinh Khắc Hùng - thôn Nam - Phú Hải - Hải Hà - Quảng Ninh
08/06/2016 16: 00:00
Nội dung

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 1477316