Trang chủ Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Đất đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Tằng Tắc Sếnh - Bản Tài Chi, xã Quảng Sơn)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trần Thị Lan - Phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trưởng A Sám - Bản Tài Phố, xã Quảng Đức)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trưởng A Sềnh - Bản Tài Phố, xã Quảng Đức)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Phùn Quay Hếnh - Bản Tình Á, xã Quảng Đức)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Phùn Quay Phúc - Bản Lý Nà, xã Quảng Đức)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đỗ Xuân Phùng - Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà)
26/10/2018 08: 56:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đỗ Văn Quyết - Thôn 4, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà)
09/03/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cổ Văn Phúc - Thôn 2, xã Quảng Trung, huyện Hải Hà)
08/03/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lê Văn Duy - Khu VI, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn)
08/03/2018 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1093
Đã truy cập: 2186237